Historisk merkeregister

Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 1920 og fram til 2001.