Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet har i høstingsforskriften (lovdata.no) hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil åpner i nytt vindu)
Høstingsforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Andreas HaugstvedtBjarne SchultzSnorri Palmason

 
Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents
Nordsjøen          
Ingen stengte fiskefelt          

Skagerrak

         

1) 57° 26’3 N 008° 10’9 Ø

2) 57° 29’0 N 008° 27’3 Ø

3) 57° 25’0 N 008° 29’6 Ø

4) 57° 20’0 N 008° 14’4 Ø

16th November 2022 00:00 6th December 2022 00:00   Map (pdf, 199.3 kB)

Notification (pdf, 120.8 kB)

Background information (pdf, 315.0 kB)

1) 58° 06’0 N 010° 00’5 Ø

2) 58° 09’6 N 010° 16’7 Ø

3) 58° 06’7 N 010° 30’9 Ø

4) 58° 04’3 N 010° 25’7 Ø

5) 58° 06’0 N 010° 17’8 Ø

6) 58° 03’0 N 010° 04’5 Ø

16th November 2022 00:00 6th December 00:00   Map (pdf, 250.8 kB)

Notification (pdf, 121.3 kB)

Background information (pdf, 312.2 kB)

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk)
Skottland gov.scot)
Danmark (fiskeristyrelsen.dk)
Sverige (havochvatten.se)
Færøyene (Vorn.fo)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: