Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil)
Utøvelsesforskriften

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen), Bjarne Schultz (kontrollseksjonen), Snorri Palmason (reguleringsseksjonen)

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Område / 
Area

Stengt fra/
Closed from

Stengt til/
Closed to

J-melding /
Regulations

Kart/
Map

Bakgrunnsinformasjon/
Supporting documents

Nordsjøen

Det er ingen stengte områder i Nordsjøen.

Skagerrak

Det er ingen stengte områder i Skagerrak.

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk)
Skottland (Scottish Government)
Danmark (Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark)
Sverige (Swedish Agency for Marine and Water Management)
Færøyene (Vørn)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: