Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil åpner i nytt vindu)
Utøvelsesforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen),  Bjarne Schultz  (kontrollseksjonen),  Snorri Palmason  (reguleringsseksjonen)

Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents
Nordsjøen          

1.Nord 57 grader 27,0 minutter Øst 005 grader 46,0 minutter

2.Nord 57 grader 19,0 minutter Øst 006 grader 44,0 minutter

3. Nord 57 grader 13,0 minutter  Øst 006 grader 37,0 minutter

4. Nord 57 grader 20,0 minutter Øst 005 grader 46,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

17.06.2021 30.06.2021 J-118-2021:
Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk
Kart Notification
Skjema 1
Skjema 2

1. Nord 57 grader 27,0 minutter                   Øst 004 grader 50,0 minutter

2. Nord 57 grader 27,0 minutter                  
Øst 006 grader 05,0 minutter

3. Nord 57 grader 19,0 minutter                  
Øst 006 grader 44,0 minutter

4. Nord 57 grader 13,0 minutter                  
Øst 006 grader 37,0 minutter

5. Nord 57 grader 20,0 minutter                  
Øst 006 grader 05,0 minutter

6. Nord 57 grader 20,0 minutter                  
Øst 004 grader 50,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

01.06.21 14.06.21 J-99-2021: Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk  Kart

Notification

Skjema 1

Skjema 2

Skjema 3

Skagerrak

Ingen stenginger i Skagerrak

- - - - -

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk åpner i ny fane)
Skottland (Scottish Government åpner i ny fane)
Danmark (Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark åpner i ny fane)
Sverige (Swedish Agency for Marine and Water Management åpner i ny fane)
Færøyene (Vorn.fo)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: