Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Høstingsforskriften gir Fiskeridirektoratet hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om Real Time Closure (RTC)

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).

Området vil i utgangspunktet være stengt for alt fiske. Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

 • reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
 • pelagisk trål der det fiskes etter makrell, hestmakrell eller sild
 • konvensjonelle redskap (garn, line og teiner)

Skagerrak

J-melding: J-39-2024

Stengt fra: 19.03.2024, 00:00 UTC

Stengt til: 01.04.2024, 23:59 UTC

Kart: 

 1. 57°29,0´ N 007°57,0´E

 2. 57°37,0´ N 007°43,0´E

 3. 57°45,0´ N 008°52,0´E

 4. 57°42,0´ N 008°52,0´E

 5. 57°37,0´ N 008°27,0´E

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsinformasjon:

J-melding: J-15-2024

Stengt fra: 01.02.2024, 00:00 UTC

Stengt til: 14.02.2024, 23:59 UTC

Kart: 

 1. 57°29,0´ N 007°57,0´E

 2. 57°37,0´ N 007°43,0´E

 3. 57°45,0´ N 008°52,0´E

 4. 57°42,0´ N 008°52,0´E

 5. 57°37,0´ N 008°27,0´E

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsinformasjon: 

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen:

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures