Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet har i høstingsforskriften (lovdata.no) hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil åpner i nytt vindu)
Høstingsforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen),  Bjarne Schultz  (kontrollseksjonen),  Snorri Palmason  (reguleringsseksjonen)

Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents
Nordsjøen          
  1. Nord 57 grader 45,0 minutter                 Øst 006 grader 15,0 minutter
  2. Nord 57 grader 38,0 minutter                 Øst 007 grader 41,2 minutter
  3. Nord 57 grader 34,5 minutter                 Øst 007 grader 47,8 minutter
  4. Nord 57 grader 32,8 minutter                 Øst 007 grader 25,0 minutter
  5. Nord 57 grader 42,5 minutter                 Øst 006 grader 13,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

22.04.2022 05.05.2022 J-77-2022: Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fiske av reker under minstemål  

Notification (pdf, 94.6 kB)

Skjema 1 (pdf, 1.3 MB)

Skjema 2 (pdf, 1.3 MB)

Skagerrak

         
Ingen stengte områder          

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk)
Skottland gov.scot)
Danmark (fiskeristyrelsen.dk)
Sverige (havochvatten.se)
Færøyene (Vorn.fo)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: