Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC)
Alle stengte felt i kart (kartverktøyet Yggdrasil åpner i nytt vindu)
Utøvelsesforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Andreas Haugstvedt (reguleringsseksjonen),  Bjarne Schultz  (kontrollseksjonen),  Snorri Palmason  (reguleringsseksjonen)

Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents

Nordsjøen

-- - - - -

1. Nord 57 grader 29,3 minutter
Øst 007 grader 57,0 minutter

2. Nord 57 grader 35,0 minutter
Øst 007 grader 46,7 minutter

3. Nord 57 grader 35,0 minutter
Øst 006 grader 54,0 minutter

4. Nord 57 grader 29,3 minutter
Øst 006 grader 53,9 minutter

herfra videre til posisjon 1.

13.03.2021 19.03.2021 J-58-2021 Map over area Notification

Skagerrak

- - - - -
1 58°55,0´ N 009°54,4´E
2 58°54,8´ N 009°55,5´E
3 58°52,0´ N 009°54,0´E
4 58°52,5´ N 009°52,6´E
then to position no. 1
05.03.2021 18.03.2021 J-150-2021 Map over area Notification

Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 

England (Gov.uk åpner i ny fane)
Skottland (Scottish Government åpner i ny fane)
Danmark (Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark åpner i ny fane)
Sverige (Swedish Agency for Marine and Water Management åpner i ny fane)
Færøyene (Vorn.fo)

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: