Midlertidige stengte områder nord for 62° N

Alle stengte felt i kart (Fiskeridirektoratets kartløsning)

Kontakt

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen  eller Christian Roll Valen

Sone og
avgrensning

Redskap

Dato

J-melding

Område
(med lenker til kart)

Bakgrunnsdokument / Fiskerimelding

Svalbard

Kart Svalbard

       
 

Reketrål

18.10.21

J-192-2021

Ved Kvitøya: C-00,5

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Langs kanten av 81. breddegrad: I-17,1

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Sørøst for Edgeøya: G-18,1

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Område på Hopendjupet: A-21,2

Fiskerimelding
        Område på Isfjorden: B-21,1 Fiskerimelding 
        Område på Hornsund: C-21,1 Fiskerimelding
        Område på Woodfjorden: D-21,1 Fiskerimelding
        Område på Hinlopen: E-21,1        Fiskerimelding
 

Torsketrål/
snurrevad

07.09.20

J-142-2020

Ingen områder stengt

 
 

Line

03.12.08

J-252-2008

Ingen områder stengt

 

NØS

Kart NØS

         
 

Reketrål

07.04.22

J-70-2022

Område på Varanger

Fiskerimelding

       

Område på Laksefjorden (Veidnesfeltet)

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

        Områder på Rossøystraumen  
       

Område på Ranafjorden

Fiskerimelding

        Område på ytre Vefsn i Nordland Fiskerimelding
        Område ved Haukøya og Runningen på Kvænangen Fiskerimelding
        Område på Vengsøyfjorden Fiskerimelding
        Område på Djupspildra Fiskerimelding
        Område på Lavangen Fiskerimelding
        Område på Skorpesundet Fiskerimelding
        Område i Astafjorden og Grovfjorden Fiskerimelding

Utenfor 4 nautiske mil

Torsketrål/
snurrevad

13.09.19

J-158-2019

Ingen områder stengt

 
           
 

Snurrevad

02.11.20

J-172-2020

Ingen områder stengt

 

Line

03.12.08

J-253-2008

Ingen områder stengt

 

Innenfor 12 nautiske mil

Seinot

21.09.2021

J-176-2021

Område på Lafjorden og Magerøysundet

Fiskerimelding

       

Område på Korsnesgrunnen ved Karlsøya

Fiskerimelding

       

Område på Andfjorden

Fiskerimelding

       

Område på Helgøy

Fiskerimelding

       

Område på Varangerfjorden

Fiskerimelding

       

Område på Tanasnaget

Fiskerimelding

       

Område på Fruholmen

Fiskerimelding

       

Område på Knivskjelbukta

Fiskerimelding

       

Område på Storegrunnen

Fiskerimelding

       

Område på Bugrunnen

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Område på Råsa

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Område på Runningen

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

       

Område på Son

Bakgrunnsdokument
Fiskerimelding

        Område på Ona og Klakken Fiskerimelding
        Område på Havfluna Fiskerimelding

Innenfor 12 nautiske mil

Fløytline etter 
torsk og hyse

06.07.20

J-116-2020

Område på Varangerfjorden

Fiskerimelding

 

Bunnline

09.05.16

J-85-2016

Ingen områder stengt

 
 

Line

25.10.17

J-178-2017

Ingen områder stengt

 

Smutthullet

   

J-180-1993

   

Hva er Fiskeridirektoratets sjøtjeneste?