Midlertidige stengte områder nord for 62° N

Her finner du oversikt over hvilke felt som er stengt i de forskjellige sonene og avgrensingene nord for 62° N. 

Alle stengte felt i kart (Fiskeridirektoratets kartløsning)

1. Svalbard

Dato: 4.10.2023

J-melding: J-164-2023

Stengte felt i kart: 

Dato: 23.11.2023

J-melding: J-8-2024

Stengte felt i kart:

Dato: 17.11.2023

J-melding: J-191-2023

Stengte felt i kart: 

2. NØS

Dato: 26.01.2024

J-melding: J-5-2024

Stengte felt i kart:

3. Utenfor 4 nautiske mil

Dato: 13.09.2019

J-melding: J-158-2019

Stengte felt i kart: Ingen områder stengt

Dato: 02.11.2020

J-melding: J-172-2020

Stengte felt i kart: Ingen områder stengt

Dato: 03.12.2008

J-melding: J-253-2008

Stengte felt i kart: Ingen områder stengt

4. Innenfor 12 nautiske mil

Dato: 14.02.2023

J-melding: J-19-2023

Stengte felt i kart: 

Dato: 06.07.2020

J-melding: J-116-2020

Stengte felt i kart: 

Dato: 05.06.2016

J-melding: J-85-2016

Stengte felt i kart: Ingen områder stengt

 

Dato: 25.10.2017

J-melding: J-178-2017

Stengte felt i kart: Ingen områder stengt

5. Smutthullet

J-melding: J-180-1993