Håndhevelse av pingerpåbudet

Det er innført påbud om bruk av akustiske pingere i Vestfjorden. Påbudet gjelder for fiske med garn i perioden 1. januar til 30. april.

Fiskeridirektoratet prioriterer å informere om påbudet og veilede ved behov når det avdekkes uregelmessigheter.

Lovbrudd vil imidlertid bli registrert, og om nødvendig kan det tas i bruk samme typer reaksjoner som ved andre brudd på reglene om utøvelsen av fisket. Det er derfor ikke slik at den enkelte fisker kan unnlate å bruke pingere i garnfisket.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er til stede under torskefisket i Vestfjorden, og vil i den forbindelse samle informasjon og erfaringer fiskerne gjør seg ved bruk av pingere.

Bakgrunn for påbudet 

Regelen er innført fordi bifangst av nise er et problem ved garnfiske i Vestfjorden, samtidig som erfaring tilsier at bruk av pingere reduserer bifangsten betydelig. Det vil også kunne ha markedsmessige konsekvenser dersom bifangst av nise ikke reduseres i norske fiskerier.

Oppdatert: 15.02.2023