Ikkje oppsyn i Heissafjorden i Møre og Romsdal

Det blir ikkje sett oppsyn i Heissafjorden frå 1. mars 2020.

Behovet for setting av oppsyn blir fortløpande vurdert.

Tiltak for vern av kysttorsken er gjeldande uavhengig av om oppsynet vert sett, og er regulert i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° i 2019 , § 30.

Frå og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbode i et område i Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskrifta, også etter andre artar enn torsk, hyse og sei. Forbodet gjeld likevel ikkje med handsnøre og fiskestong.

I Heissafjorden er det i same periode forbud mot stolpesette garn. Det er likevel lovleg med stolpesette garn når høgda på strekt maske i garn og stolpar totalt er mindre enn 23 meter.

Reguleringane kan endrast utan varsel.