Skjul søk

J-29-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014-2015

Erstatter: J-27-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.02.2015

Gyldig til: 16.02.2015

Publisert: 11.02.2015

Forskrift om endring av forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014-2015

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. februar 2015 med hjemmel i forskrift 30. juni 2014 om regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014/2015 § 6.

I

I forskrift 4. juli 2014 om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014/2015 gjøres følgende endring:

§ 1 annet ledd (endret) skal lyde:

Det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 1,59. Denne kvotekomponenten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen. Av denne kan en faktor på 0,3 fiskes i Grønlands fiskerisone.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014-2015

Fiskeridirektoratet har den 4 juli 2014 med hjemmel i forskrift 1. juli 2014 om regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2014/2015 § 6 bestemt:

§ 1 Maksimalkvoter

Det enkelte fartøys fiske i Grønlands fiskerisone og fiskerisonen ved Jan Mayen er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 1,2. Fisket på denne kvotekomponenten er avgrenset til en ramme på 23 400 tonn.

Det enkelte fartøys fiske i Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets basiskvote multiplisert med en faktor fastsatt til 1,59. Denne kvotekomponenten kan også fiskes i fiskerisonen ved Jan Mayen. Av denne kan en faktor på 0,3 fiskes i Grønlands fiskerisone.

Fangst i Grønlands fiskerisone og fiskerisonen ved Jan Mayen avregnes først kvoten som tildeles i henhold til bestemmelsen i første ledd. Deretter avregnes fangsten kvoten som tildeles i henhold til bestemmelsen i andre ledd.

§ 2 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 15. februar 2015. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift 1. juli 2014 om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland og Island i 2014/2015.

IB/EW