Skjul søk

J-28-2018: (Utgått) Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2018

Gyldig fra: 02.03.2018

Gyldig til: 30.04.2018

Publisert: 02.03.2018

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. mars 2018 med hjemmel i forskrift 21. desember 2017 nr. 2380 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018 § 33.         

 § 1  Midlertidig åpning

Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær, jf. vedlegg nr. 4 til forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes for fiske med fartøy under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

§ 2 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2018.

TO/EW