Skjul søk

J-220-2017: (Utgått) Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2018

Erstatter: J-225-2016

Erstattet av: J-239-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 04.12.2017

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 16, 18, 22 og 36 og forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000.

§ 1 Generelt forbud

 Det er forbudt å drive jakt på sel langs norskekysten.

§ 2 Steinkobbe

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

FYLKE

KVOTE

Østfold

20

Vestfold

15

Telemark

10

Rogaland

15

Sogn og Fjordane

25

Møre og Romsdal

25

Trøndelag

15

Nordland

185

Troms

75

Finnmark

75

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke.

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Sogn og Fjordane fylke.

§ 3 Havert

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22.desember 2009 nr.1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

OMRÅDE

KVOTE

Lista til Stad

60

Troms

25

Finnmark

115

§ 4 Ringsel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22.desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 5 Grønlandssel

Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

HY/EW