Skjul søk

J-181-2016: (Utgått) Forskrift om fredningsområder for hummer

Erstatter: J-213-2015

Erstattet av: J-164-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.10.2016

Publisert: 19.09.2016

Forskrift om endring av forskrift om fredningsområder for hummer

Innholdsfortegnelse:

 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. september 2016 med hjemmel i forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer § 2.

 I

 

I forskrift 6. juli 2006 om fredningsområder for hummer nr. 883 gjøres følgende endringer:

I § 1 skal tabelloverskriften (endret) lyde:

 Posisjonene for Bolærne (endret) skal lyde:

 Angivelse i grader, minutter og desimalsekunder             Angivelse i grader og desimalminutter

 

59° 13' 26,146" N         10° 31' 9,626"   Ø                                 59° 13,436' N    10° 31,160' Ø
    59° 13' 49,140" N         10° 32' 14,945" Ø                                 59° 13,819' N    10° 32,249' Ø
    59° 13' 32,399" N         10° 32' 48,540" Ø                                 59° 13,540' N    10° 32,809' Ø
    59° 13' 9,230"   N         10° 32' 41,347" Ø                                 59° 13,154' N    10° 32,689' Ø
    59° 12' 27,355" N         10° 33' 30,533" Ø                                 59° 12,456' N    10° 33,509' Ø
    59° 12' 19,424" N         10° 32' 1,698"   Ø                                 59° 12,324' N    10° 32,028' Ø
    59° 12' 41,280" N         10° 31' 32,160" Ø                                 59° 12,688' N    10° 31,536' Ø
    59° 12' 59,251" N         10° 31' 15,681" Ø                                 59° 12,988' N    10° 31,261' Ø
    Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen

Andre posisjon for Flødevigen (endret) under overskriften «Angivelse i grader, minutter og desimalsekunder», skal lyde:

58o 24' 39,18" N   8o 45' 50,40" Ø                                              

Posisjonene for Kragerø (endret) skal lyde:

 58° 52' 32,24" N           009° 33' 52,8" Ø                                   58° 52,54' N        009° 33,88' Ø
     58° 52' 54,00" N           009° 34' 54,0" Ø                                   58° 52,90' N        009° 34,90' Ø
     58° 53' 15,60" N           009° 36' 45,0" Ø                                   58° 53,26' N        009° 36,75' Ø
     58° 51' 57,00" N           009° 35' 25,2" Ø                                   58° 51,95' N        009° 35,42' Ø
     Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.

I § 1 skal nytt område føres inn etter Bolærne og skal lyde:

 Sandø

59° 5' 9,282"     N         10° 28' 6,022"   Ø                                59° 5,155' N     10° 28,100' Ø
    59° 5' 36,644"   N         10° 29' 22,049" Ø                                 59° 5,611' N     10° 29,367' Ø
    59° 5' 28,442"   N         10° 30' 22,140" Ø                                 59° 5,474' N     10° 30,369' Ø
    59° 4' 29,165"   N         10° 31' 20,761" Ø                                 59° 4,486' N     10° 31,346' Ø
    59° 4' 21,546"   N         10° 28' 22,365" Ø                                 59° 4,359' N     10° 28,373' Ø
    Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen

I § 1 skal nytt område føres inn etter Sandø og skal lyde:

 Stauper

59° 6' 6,145"     N         10° 18' 12,551" Ø                                 59° 6,102' N     10° 18,209' Ø
    59° 6' 16,472"   N         10° 20' 44,064" Ø                                 59° 6,275' N     10° 20,734' Ø
    59° 6' 24,230"   N         10° 20' 59,238" Ø                                 59° 6,404' N     10° 20,987' Ø
    59° 6' 20,074"   N         10° 21' 59,438" Ø                                 59° 6,335' N     10° 21,991' Ø
    59° 5' 15,590"   N         10° 22' 0,329"   Ø                                 59° 5,260' N     10° 22,005' Ø
    59° 4' 59,898"   N         10° 18' 35,921" Ø                                 59° 4,998' N     10° 18,599' Ø
    Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen

§ 2 (ny) skal lyde:

 Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

 Granvin herad

 

Grense mot Kvam

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 45,794" N
6° 29' 42,356" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,763’ N
6° 29,706’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 5,782" N
6° 38' 9,84" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,096’ N
6° 38,164’ Ø

Ulvik herad

 

Grense mot Ullensvang

Grense mot Eidfjord

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 37,531" N
6° 47' 40,057" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,626’ N
6° 47,668’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N
6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N
6° 55,573’ Ø

Eidfjord kommune

 

Brimnes ferjekai

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 17,311" N
6° 54' 30,007" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,286’ N
6° 54,500’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 27,609" N
6° 51' 2,021" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,460’ N
6° 51,034’ Ø

Ologselva

Grense mot Ulvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60°30' 11,475" N
6° 58' 58,865" Ø

Grader og desimalminutter

60° 30,191’ N
6° 58,981’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N
6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N
6° 55,573’ Ø

Ullensvang herad

Nornes

Aksnes

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 12' 15,065" N
6° 34' 4,812" Ø

Grader og desimalminutter

60° 12,251’ N
6° 34,080’ Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 13' 30,808" N
6° 34' 17,646" Ø

Grader og desimalminutter

60° 13,513’ N
6° 34,294’ Ø

Djupevik

Klokkargarden

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 17' 20,655" N
6° 37' 43,334" Ø

Grader og desimalminutter

60° 17,344’ N
6° 37,722’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 18' 54,433" N
6° 39' 9,158" Ø

Grader og desimalminutter

60° 18,907’ N
6° 39,153’ Ø

Kyrkjenes

Hestagilet

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 23' 57,357" N
6° 42' 49,211" Ø

Grader og desimalminutter

60°23,956' N
6° 42,820' Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 24' 42,276" N
6° 44' 21,379" Ø

Grader og desimalminutter

60° 24,705’ N
6° 44,356’ Ø

Utne ferjekai

Steinkrossen

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 27,878" N
6° 37' 15,758" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,465’ N
6° 37,263’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 9,554" N
6° 33' 34,258" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,159’ N
6° 33,571’ Ø

Ulgenes

Porsvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 51,712" N
6° 41' 28,018" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,862’ N
6° 41,467’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 5,738" N
6° 42' 10,78" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,096’ N
6° 42,180’ Ø

Gjeldende §§ 2 - 4 blir §§ 3 - 5.

 

Eksisterende kartvedlegg skiftes ut og nye legges til for de nye områdene (vedlagt).

 II

Forskriften trer i kraft 1.10.2016.

§ 2 gjelder til og med 31.12.2025.

----------------

 

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om fredningsområder for hummer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 6. juli 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

 § 1

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

Angivelse i grader, minutter og hundredels          Angivelse i grader, og hundredels
    sekunder                                                      minutter

                                                                 

                                                              Risør

 

58°42’46,41’’ N           9°13’56,89’’ Ø                           58°42,773’ N            9°13,948’ Ø
    58°42’37,50’’ N           9°14’07,68’’ Ø                           58°42,625’ N            9°14,128’ Ø
    58°42’58,47’’ N           9°14’44,93’’ Ø                           58°42,974’ N            9°14,749’ Ø
    58°43’17,81’’ N           9°14’52,02’’ Ø                           58°43,297’ N            9°14,867’ Ø
    58°43’23,00’’ N           9°14’51,71’’ Ø                           58°43,383’ N            9°14,862’ Ø
    58°43’29,74’’ N           9°14’49,93’’ Ø                           58°43,496’ N            9°14,832’ Ø
    58°43’32,03’’ N           9°14’40,21’’ Ø                           58°43,534’ N            9°14,670’ Ø

 

                                                              Bolærne

 59° 13' 26,146" N        10° 31' 9,626"   Ø                      59° 13,436' N    10° 31,160' Ø
    59° 13' 49,140" N         10° 32' 14,945" Ø                      59° 13,819' N    10° 32,249' Ø
    59° 13' 32,399" N         10° 32' 48,540" Ø                      59° 13,540' N    10° 32,809' Ø
    59° 13' 9,230"   N         10° 32' 41,347" Ø                      59° 13,154' N    10° 32,689' Ø
    59° 12' 27,355" N         10° 33' 30,533" Ø                      59° 12,456' N    10° 33,509' Ø
    59° 12' 19,424" N         10° 32' 1,698"   Ø                      59° 12,324' N    10° 32,028' Ø
    59° 12' 41,280" N         10° 31' 32,160" Ø                      59° 12,688' N    10° 31,536' Ø
    59° 12' 59,251" N         10° 31' 15,681" Ø                      59° 12,988' N    10° 31,261' Ø
    Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen

                                                             Sandø

 

59° 5' 9,282"     N         10° 28' 6,022"   Ø                             59° 5,155' N     10° 28,100' Ø
    59° 5' 36,644"   N         10° 29' 22,049" Ø                              59° 5,611' N     10° 29,367' Ø
    59° 5' 28,442"   N         10° 30' 22,140" Ø                              59° 5,474' N     10° 30,369' Ø
    59° 4' 29,165"   N         10° 31' 20,761" Ø                              59° 4,486' N     10° 31,346' Ø
    59° 4' 21,546"   N         10° 28' 22,365" Ø                              59° 4,359' N     10° 28,373' Ø
    Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen

                                                            Stauper

 

59° 6' 6,145"     N         10° 18' 12,551" Ø                              59° 6,102' N     10° 18,209' Ø
    59° 6' 16,472"   N         10° 20' 44,064" Ø                               59° 6,275' N     10° 20,734' Ø
    59° 6' 24,230"   N         10° 20' 59,238" Ø                               59° 6,404' N     10° 20,987' Ø
    59° 6' 20,074"   N         10° 21' 59,438" Ø                               59° 6,335' N     10° 21,991' Ø
    59° 5' 15,590"   N         10° 22' 0,329"   Ø                               59° 5,260' N     10° 22,005' Ø
    59° 4' 59,898"   N         10° 18' 35,921" Ø                               59° 4,998' N     10° 18,599' Ø
    Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen

                                                              Flødevigen

 58°25’10,77’’ N           8°45’09,20’’ Ø                           58o 24' 180 N           8°34.153’ Ø
     58°24’39,18’’ N           8°45’50,40’’ Ø                           58°24,653’ N            8°45,840’ Ø
     58°24’46,60’’ N           8°46’02,42’’ Ø                           58°24,777’ N            8°46,040’ Ø
     58°24’58,83’’ N           8°46’17,58’’ Ø                           58°24,980’ N            8°46,293’ Ø
     58°25’07,07’’ N           8°46’10,52’’ Ø                           58°25,118’ N            8°46,175’ Ø
     58°25’20,04’’ N           8°46’09,52’’ Ø                           58°25,334’ N            8°46,159’ Ø

                                                              Kvernskjær

 59°02’16,80’’ N           10°58’20,87’’ Ø                         59°02,280’ N            10°58,348’ Ø
     59°02’15,73’’ N           10°58’53,69’’ Ø                         59°02,262’ N            10°58,895’ Ø
     59°01’45,86’’ N           10°58’55,24’’ Ø                         59°01,764’ N            10°58,921’ Ø
     59°01’46,56’’ N           10°58’21,62’’ Ø                         59°01,776’ N            10°58,360’ Ø

                                                              Kragerø

 58° 52' 32,24" N          009° 33' 52,8" Ø                       58° 52,54' N        009° 33,88' Ø
    58° 52' 54,00" N           009° 34' 54,0" Ø                       58° 52,90' N        009° 34,90' Ø
    58° 53' 15,60" N           009° 36' 45,0" Ø                       58° 53,26' N        009° 36,75' Ø
    58° 51' 57,00" N           009° 35' 25,2" Ø                       58° 51,95' N        009° 35,42' Ø
    Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.

 

§ 2

Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

                                                                               Granvin herad

 

Grense mot Kvam

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 45,794" N
6° 29' 42,356" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,763’ N
6° 29,706’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 5,782" N
6° 38' 9,84" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,096’ N
6° 38,164’ Ø

                                                           Ulvik herad

Grense mot Ullensvang

Grense mot Eidfjord

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 37,531" N
6° 47' 40,057" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,626’ N
6° 47,668’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N
6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N
6° 55,573’ Ø

                                                                                Eidfjord kommune

 

Brimnes ferjekai

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 17,311" N
6° 54' 30,007" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,286’ N
6° 54,500’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 27,609" N
6° 51' 2,021" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,460’ N
6° 51,034’ Ø

 

Ologselva

Grense mot Ulvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60°30' 11,475" N
6° 58' 58,865" Ø

Grader og desimalminutter

60° 30,191’ N
6° 58,981’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N
6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N
6° 55,573’ Ø

                                                              Ullensvang herad

Nornes

Aksnes

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 12' 15,065" N
6° 34' 4,812" Ø

Grader og desimalminutter

60° 12,251’ N
6° 34,080’ Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 13' 30,808" N
6° 34' 17,646" Ø

Grader og desimalminutter

60° 13,513’ N
6° 34,294’ Ø

Djupevik

Klokkargarden

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 17' 20,655" N
6° 37' 43,334" Ø

Grader og desimalminutter

60° 17,344’ N
6° 37,722’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 18' 54,433" N
6° 39' 9,158" Ø

Grader og desimalminutter

60° 18,907’ N
6° 39,153’ Ø

Kyrkjenes

Hestagilet

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 23' 57,357" N
6° 42' 49,211" Ø

Grader og desimalminutter

60°23,956' N
6° 42,820' Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 24' 42,276" N
6° 44' 21,379" Ø

Grader og desimalminutter

60° 24,705’ N
6° 44,356’ Ø

Utne ferjekai

Steinkrossen

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 27,878" N
6° 37' 15,758" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,465’ N
6° 37,263’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 9,554" N
6° 33' 34,258" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,159’ N
6° 33,571’ Ø

Ulgenes

Porsvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 51,712" N
6° 41' 28,018" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,862’ N
6° 41,467’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 5,738" N
6° 42' 10,78" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,096’ N
6° 42,180’ Ø

§ 3

Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.

§ 4 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk

§ 5 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

 GB/EW

Vedlegg: