Dispensasjon fra forbudet mot å bruke leieskipper

Svangerskapspermisjon gir rett til leieskipper.

Det er forbud mot å bruke leieskipper i åpen gruppe. Formålet er å begrense antall fartøy som fisker i åpen gruppe, for å beskytte kvotegrunnlaget for de som ønsker å etablere seg med egen båt.

Siden dette forbudet kan slå uheldig ut for kvinnelige fartøyeiere i fødselspermisjon er det åpnet for dispensasjon for kvinnelige fartøyeiere i svangerskapspermisjon.