Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk – fartøy under 15 meter

Fartøy under 15 meter største lengde kan med hjemmel i landingsforskriftens § 5 gis dispensasjon fra veieplikten. 

Dispensasjon vil kunne gis dersom det ikke er godkjente førstehåndskjøpere eller mottak der fisken landes, og fartøyet uforholdsmessig lang vei fra feltet til godkjent mottak sammenliknet med transport med bil. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon legges det blant annet vekt på:

  • lokale værforhold
  • om fartøyet må passere utsatte områder
  • gangtid til nærmeste mottak fra fangstfeltet

Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for slike dispensasjoner. Dessuten er det et forskriftskrav at fiskeren etter nærmere spesifikasjoner varsler det stedlige regionkontoret før landing finner sted.

Fiskeren plikter ved leveranse på mottaksbedrift å være til stede under veiing av fangsten og påse at seddelen har korrekte opplysninger.

Mattilsynets krav til oppbevaring, transport og leveranse av fisk og skalldyr må til enhver tid overholdes.

Søknadsskjema

Søknad om dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk