Dispensasjon fra krav til vekt, plassering, avlesningsmulighet og avgang

Landingsforskriften stiller krav til at vekten som brukes ved registrering av pliktige landingsopplysninger er egnet og godkjent av Justervesenet.

Det er også tekniske krav til vekten, blant annet at den skal ha et godt synlig display der kvantumet kan avleses direkte. Dessuten skal vekten for mottak av pelagisk fangstet råstoff til konsum ha mer enn ett telleverk, og slavedisplay skal være ute.