Kystfiskeordningen

Kystfiskeordningen innebærer en garantert tilleggskvote til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N. Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere som er bosatt i enkelte kommuner i Nordland samt i Troms og Finnmark.

Hva innebærer kystfiskeordningen?

Det gjøres en egen avsetning til kystfiskeordningen på 0,9 % av norsk totalkvote, men likevel slik at avsatt kvote ikke blir mindre enn 3 000 tonn. Dette kvantumet fordeles som en garantert tilleggskvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

Nærmere bestemmelser om kystfiskeordningen følger av forskrift om reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N § 22.

Hvem omfattes av ordningen?

Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommune:

Troms og Finnmark

Alta, Balsfjord, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Karlsøy, Kautokeino, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lebesby, Loppa, Lyngen, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane. For merkeregistrerte fartøy i Tjeldsund kommune må eier av fartøyet være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Skånland kommune.

Nordland

Hamarøy og Evenes.
For merkeregistrerte fartøy i Narvik kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Narvik eller Tysfjord kommune.

Hvordan får man ta del i kystfiskeordningen?

Det er ikke nødvendig å søke om å få tilleggskvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Påmelding skal gjøres via elektronisk påmeldingsskjema.

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse.

Skjema må sendes inn før fisket tar til.