Kystfiskekvoten videreføres

Kystfiskekvoten er en garantert tilleggskvote til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62° N. Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere som er bosatt i enkelte kommuner i Tromsø og Finnmark og Nordland.

Hva innebærer kystfiskekvoten?

Det er gjort en egen avsetning til kystfiskekvoten på 3000 tonn torsk. Dette kvantumet fordeles som en garantert tilleggskvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

I 2020 er kystfiskekvoten for hvert enkelt fartøy satt til et kvotetillegg på 7 tonn torsk. Nærmere bestemmelser om kystfiskekvoten følger av forskrift om reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020 § 22

Hvem omfattes av ordningen?

Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommune:

Troms og Finnmark

Alta, Balsfjord, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Karlsøy, Kautokeino, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lebesby, Loppa, Lyngen, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane. For merkeregistrerte fartøy i Tjeldsund kommune må eier av fartøyet være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Skånland kommune.

Nordland

Hamarøy og Evenes. For merkeregistrerte fartøy i Narvik kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Narvik eller Tysfjord kommune.

Hvordan får man ta del i Kystfiskekvoten?

Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Påmelding skal gjøres via det elektroniske påmeldingsskjemaet .

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse.

Skjema må sendes inn før fisket tar til.

Oppdatert: 25.08.2020