Kystfiskekvoten videreføres

Kystfiskekvoten er en garantert tilleggskvote til fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62° N. Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere som er bosatt i enkelte kommuner i Tromsø og Finnmark og Nordland.

Hva innebærer kystfiskekvoten?

Det er gjort en egen avsetning til kystfiskekvoten på 3000 tonn torsk. Dette kvantumet fordeles som en garantert tilleggskvote til merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe, som fyller vilkårene for å delta i ordningen.

I 2020 er kystfiskekvoten for hvert enkelt fartøy satt til et kvotetillegg på 7 tonn torsk. Nærmere bestemmelser om kystfiskekvoten følger av forskrift om reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020 § 22

Hvem omfattes av ordningen?

Kvotetillegget tildeles fartøy med eiere bosatt i følgende kommuner eller deler av kommune:

Troms og Finnmark

Alta, Balsfjord, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Karlsøy, Kautokeino, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lebesby, Loppa, Lyngen, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane. For merkeregistrerte fartøy i Tjeldsund kommune må eier av fartøyet være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Skånland kommune.

Nordland

Hamarøy og Evenes. For merkeregistrerte fartøy i Narvik kommune må eier av fartøy være bosatt i område som i 2019 var en del av daværende Narvik eller Tysfjord kommune.

Hvordan får man ta del i kystfiskekvoten?

Det er ikke nødvendig å søke om å få kystfiskekvote, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Påmelding skal gjøres via det elektroniske påmeldingsskjemaet

Meldingen skal inneholde informasjon om organisasjonsnummer, kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke, samt eiers navn og bostedsadresse.

Skjema må sendes inn før fisket tar til.

Oppdatert: 25.08.2020