Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tekniske krav til vektene

All fisk som landes skal veies fortløpende på en vekt som er egnet brukt til veiing av fisk. Vekten skal være typegodkjent og kontrollert av et godkjent kontrollorgan, for eksempel Justervesenet.

Det er brukers plikt å påse at vekten som brukes til enhver tid veier rett og tilfredsstiller alle de krav som stilles til den aktuelle vekttypen. Fiskeridirektoratet kan avgjøre spørsmål om vektens egnethet.

Vekter som brukes ved landingen av fisk skal ha en hovedindikator som er plassert i eller ved selve vektenheten der veid kvantum for landingen skal kunne avleses fortløpende og direkte.

Automatiske vekter skal ha en typegodkjent summeringsfunksjon som fortløpende viser veid kvantum, og en totalteller som løper kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte en forsegling. Både veid kvantum og totalteller skal kunne avleses direkte i vektens indikator.

Automatiske vekter skal ha en stoppfunksjon som automatisk stanser all tilførsel av fisk til vekten dersom indikatoren av ulike grunner ikke kan registrere kvantum fisk som går over vekten.

For transportbåndvekter som brukes til mottak av pelagisk fanget fisk skal denne stoppfunksjonen også stanse alle tilførsel av fisk dersom transportbåndvekten ikke blir tarert/nullstilt ved oppstart og videre fortløpende hvert 30. minutt under bruk.

Koblinger som styrer stoppfunksjonen, andre komponenter eller deler som kan påvirke veiingen skal være realisert slik at de kan plomberes og beskyttes mot endringer.     

Ved bruk av ikke-automatiske vekter ved landing av fisk er det et krav at en også må følge rutiner for å loggføre alle delveiinger slik at korrekt landet kvantum kan beregnes og dokumenters.

Det vises videre til tekniske krav som er beskrevet i veiledning og forskrift.