Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

Norske fiskere landet fisk for godt over 28 milliarder kroner i 2022 og ender dermed opp 4 milliarder over rekorden fra året før.

Kraftig økning i prisen på torsk og sei, i tillegg til at prisen på makrell økte samtidig som landet kvantum gikk opp, bidro sterkt til de høye verditallene.

De foreløpige tallene viser en solid økning i verdi innenfor alle hovedgrupper fisk, hvor en ekstra kraftig økning innenfor torskesektoren drar totalverdien opp.  

Rekordpriser på torsk i 2022

Det ble landet torsk for i overkant av 9 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på 27 prosent fra året før. Prisen på torsk økte fra 19 kroner per kilo til 27 kroner, en økning på 42 prosent. Prisen på sei og hyse hadde en økning på henholdsvis 34 og 18 prosent og dette bidro til en total økning på i overkant av 3 milliarder kroner innenfor torskesektoren

Nytt toppår innenfor pelagisk sektor

Pelagisk sektor har igjen hatt et nytt toppår.  I 2022 endte omsetningen for norske fiskere på i overkant av 9 milliarder kroner, en økning på nesten 1 milliard sammenlignet med året før.. Økningen skyldes i hovedsak at det ble landet nærmere 9 prosent mer makrell i 2022 samtidig som prisen økte med 24 prosent.  

Prisen på kongekrabbe til himmels

Prisen på kongekrabbe økte fra 2021 til 2022 med i overkant av 50 prosent, noe som ga en gjennomsnittpris på 415 kroner per kilo i 2022. Prisen i 2017 var til sammenligning 157 kroner. Prisen har dermed økt med 258 kroner per kilo frem til 2022.

Tallene for 2022

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2022 er foreløpige.

Hent ut informasjon om landet fangst

En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområder.

Som nevnt er tallene foreløpige og en må forvente endringer i både kvantum og verdi spesielt i torskesektoren. Det har vært fartøy på fiske i romjulen som enda ikke har landet fangsten og heller ikke all fangst som er landet er omsatt på nåværende tidspunkt.

Det har i dag også blitt publisert foreløpig statistikk for 2022 over antall merkeregistrerte fiskefartøy og registrerte fiskere i fiskermanntallet. 

Oversikt over antall  merkeregistrerte fiskefartøy i 2022

Oversikt over registrerte fiskere i fiskermanntallet 

Oppdatert: 05.01.2023