Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2008

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2008

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1

2008

06/20725

SUS Henning Veibust

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

2

2008

06/13083

SUS Andre Vågsholm

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

3

2008

06/20505

Olympic Gruppen AS

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

4

2008

06/10481

Fish Group of Norway AS

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

5

2008

07/7696

Norwegian Krill Company Ltd.

Krilltråltillatelse -

nytildeling

18.01.2008

Vedtak opprettholdt

 

6

2008

07/19322

Hermes AS -

”Kristian Johansen”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

reell kapasitet -

egnet og utstyrt - Deltakerlovens § 8

25.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

7

2008

07/6930

Gjøsund Fiskebåtrederi AS - ”Langenes”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

25.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

8

2008

05/413

Ingar Iversen KS Fiskebåtrederi - 

”Ingar Iversen”

Generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse

28.02.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

9

2008

06/2739

Ole Mikal Sætremyr AS - ”Tenor”

Generell utskiftningstillatelse - fristforlengelse

10.03.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

10

2008

07/16537

AS Roaldnes -

”Brodd” -

”Diamant”

Strukturkvoteordningen for havfiskeflåten - retildeling - driftskrav - kapasitetsoppbygging

10.03.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

11

2008

07/17774

AS Roaldnes - ”Glomfjord”

Torsketråltillatelse - vilkårfastsettelse - fylkesbinding

17.03.2008

Klage tatt til følge

 

 

12

2008

07/17541

Stig Oskar Nilsen - ”Havleik”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende deltakelse

02.04.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

13

2008

08/3438

Langsund II AS -

Olympic Fiskeri AS -

AS Andenes Havfiskeselskap -

”Lysnes”

Endring i eiersammensetningen - distriktsmessige hensyn

30.04.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

14

2008

08/1305

Havskjer AS - “Havskjer” -

“Disko”

Splitting av driftsgrunnlag - kapasitetsøkning -

hensyn til ressursgrunnlaget

26.05.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

15

2008

08/3771

J.M. Nilsen Holding AS - Ytterfisk & Co AS - “Varegg” - “Andøybuen”

Torsketråltillatelse - leveringsvilkår - rettslig klageinteresse - innhenting av uttalelse

15.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

16

2008

08/455

Spitsbergen Seafish AS  - “Auriga”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav c - kongekrabbe - reelt eierskap og faktisk kontroll - utenlandsk eierskap - Deltakerloven §§ 4, 5 og 6

16.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

17

2008

07/19685

Krabbin AS -

“Blue Dutch”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav c - kongekrabbe - reelt eierskap og faktisk kontroll - utenlandsk eierskap - Deltakerloven §§ 4, 5 og 6

16.07.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

 

 

 

18

2008

07/6830

Finnmark Havfiske AS - “Jergul”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse - brudd på leveringsvilkår

21.07.2008

Klage tatt til følge

 

 

 

19

2008

08/465

Nordkappjenta Fiskeriselskap AS - ”Nordkappjenta”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle havfiskefartøy -

fylkesbinding - strukturkvoteforskriftens eierbegrensninger - driftskrav -

distriktsmessige hensyn -

reelt eierskap og faktisk kontroll -

Deltakerloven §§ 4 og 6

25.07.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2008

05/6508

P/R Onar og Odd Emil Sjo ANS - ”Sjohav”

Deltakeradgang i fisket etter sei med not - manglende deltakelse

22.08.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

 

21

2008

07/8157

Chrisma AS - ”Tromsbas”

Kolmuleråltillatelse - nytildeling

22.08.2008

Vedtak opprettholdt

 

22

2008

08/9798

Nordfjord Havfiske AS -Rosund AS - ”Brattegg” -

”Atlantic Star”

Torsketråltillatelse - vilkårfastsettelse - ”kvotehopping” - strukturkvoteordning for havfiskeflåten

27.08.2008

Klage delvis tatt til følge

 

 

 

 

23

2008

08/7085

P/R Nyvoll ANS - ”Nyvoll Senior” - ”Polar Lady”

Strukturkvoteordning for havfiskeflåten -

avkortning

25.09.2008

Vedtak opprettholdt

 

 

24

2008

07/19770

Magnarson AS - ”Ganthi” - ”Magnarson”

Slumpfiskeordning

15.10.2008

Ikke realitets-behandlet

 

 

25

2008

08/11088

FiskeribladetFiskaren

Innsynsbegjæring

05.11.2008

Vedtak opprettholdt

 

26

2008

08/11086

FiskeribladetFiskaren

Innsynsbegjæring

05.11.2008

Vedtak opprettholdt

 

27

2008

08/14218

Sørøyfisk AS -

”Berg Senior” -

”May Inger”

Midlertidig tråltillatelse i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei

16.12.2008

Klage tatt til følge

 

 

28

2008

08/14178

Jarle Hardy - ”Fangtind” - ”Sjømann”

Realitetsbehandling av ikke-reelle søknader/klager

17.12.2008

Vedtak opprettholdt