Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2003

 

Klagesaker behandlet av Fiskeridepartementet 2003

Nr.

År

Saksnr. F - dir.

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1

2003

02/9104

Båtsfjord Havfiskeselskap AS - ”Båtsfjord”

 

Enhetskvoteordning - varighet

03.02.2003

Vedtak opprettholdt

2

2003

02/19304

Expedition AS -

Per Christian Wahl - ”Christina Blå”

Endring i eiersammensetningen - aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

 

 

03.02.2003

Klage tatt til følge

3

2003

02/17475

Arne Hansen -

”Pilot”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

 

04.02.2003

Vedtak opprettholdt

4

2003

02/510

Rangsundfisk AS - ”Polarvind”

Tildeling av makrelltråltillatelse - tidligere deltakelse

 

05.02.2003

Vedtak opprettholdt

5

2003

02/17465

P/R Fjordbakk DA - ”Vassholm”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

 

06.02.2003

Vedtak opprettholdt

6

2003

03/2176

Svaløy AS -

nybygg

Ringnottillatelse, selfangsttillatelse, ervervstillatelse -

nytildeling -

Manglende driftsgrunnlag - 

Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

 

11.02.2003

Vedtak opprettholdt

7

2003

02/4722

Troms Fiskebåtrederi AS - ”Radin”

Endring i eiersammensetningen - generell utskiftningstillatelse

 

12.02.2003

Klage tatt til følge

8

2003

01/1101

Giske Havfiske AS - ”Bliki”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

27.02.2003

Klage tatt til følge

 

9

2003

01/1100

AS Roaldnes - ”Gjøsund”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

 

27.02.2003

Vedtak opprettholdt

10

2003

01/1129

Nordnes AS - ”Nordnes”

Vassildtråltillatelse - nytildeling - inhabilitet - omgjøringsvedtak

 

27.02.2003

Vedtak opprettholdt

11

2003

02/13612

Trond Jakobsen -

”Tor Inge”

Tildeling av

NVG-sildtråltillatelse –

tidligere deltakelse

 

03.03.2003

Vedtak opprettholdt

12

2003

02/11071

Einar Erlend ANS - ”Einar Erlend”

Forlengelse av kystfartøy - deltakeradganger

 

13.03.2003

Vedtak opprettholdt

13

2003

02/572

Trygvason AS - ”Trygvason”

Endring i eiersammensetningen - aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

 

14.03.2003

Klage tatt til følge

14

2003

02/15472

Varanger Havfiske AS - Articus AS -

Barents Eagle AS - Bjørnøytrål AS - Mefjordbas AS

Enhetskvoteordning - samarbeidende rederi - (sammenslutning) - vurdering av fremtidig søknad

 

 

14.03.2003

Vedtak opprettholdt

15

2003

02/16828

Kvaløyfjord II AS - “Valanes”

Vilkårfastsettelse i vedtak om torsketråltillatelse - reketråltillatelse

 

14.03.2003

Klage tatt delvis til følge

16

2003

02/18338

Øystein Rabben - “Paalhammar”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

14.03.2003

Vedtak opprettholdt

17

2003

02/16770

Båragutt AS - “Valanes”

Splitting av driftsgrunnlag - utskiftningstillatelse - Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

 

19.03.2003

Vedtak opprettholdt

18

2003

03/2414

Johan Stangnes - “Pjasken”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

19

2003

03/2504

Roger Skog -

“Lisbeth”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

20

2003

03/169

Bjarne Holmbukt - “Stein Bjørnar”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

20.03.2003

Klage tatt til følge

21

2003

03/862

Karl Hermansen - “Aktiv”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

22

2003

03/1336

Erling Solholm - “Janne Lise”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

20.03.2003

Vedtak opprettholdt

23

2003

02/3900

Nordtun Trål AS - ”Mostein Jr.”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

 

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

 

24

2003

03/167

Stadt Fiskeriselskap AS ”Stadt Viking”

Deltakeradgang i fisket etter sei med not - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

 

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

25

2003

03/603

SUS Terje Moltebakk - nybygg

Ringnottillatelse -

nytildeling

 

15.05.2003

Vedtak opprettholdt

26

2003

02/16504

Berlevågtrål AS - ”Berlevågtrål I” -

”Makkaur”

 

Enhetskvoteordning - vilkårfastsettelse

19.05.2003

Klage tatt til følge

27

2003

03/865

Paul Edvardsen - ”Fart”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

28.05.2003

Klage tatt til følge

28

2003

03/1276

Torbjørn Nilsen - ”Ingvill”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

28.05.2003

Klage tatt til følge

29

2003

02/8036

Jon Arild Eilertsen - ”Trine”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring

 

04.06.2003

Vedtak opprettholdt

30

2003

02/9625

Truls Johansen - ”Bjørnbøen”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring

 

05.06.2003

Vedtak opprettholdt

31

2003

03/5302

Svanavåg AS - ”Sajana”

Enhetskvoteordning - gjenbruk av uttatt fartøy

 

06.06.2003

Vedtak opprettholdt

32

2003

02/5754

P/R Arizona ANS - ”Arizona”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

 

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

 

33

2003

02/15838

Ingrid AS -

“Bentin”

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

 

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

34

2003

02/17476

Olgar Sæther - “Lysglimt”

Tilbakekall av nordsjøtråltillatelse - passivitet

 

12.06.2003

Vedtak opprettholdt

35

2003

03/2758

Kjell Kristiansen - “Kvitholmen”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

 

20.06.2003

Vedtak opprettholdt

36

2003

02/19139

Rosund AS -

Nordfjord Havfiske AS

“Atlantic Star”

Endring i eiersammensetningen i Nordfjord Havfiske AS - torske- og reketråltillatelse –

distriktsmessige hensyn -

Deltakerloven § 7 første ledd bokstav a

 

27.06.2003

Klage tatt til følge

37

2003

02/11980

Arne M. Lauritzen -

”Kjell Otto”

Deltakeradgang i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato

 

30.06.2003

Vedtak opprettholdt

38

2003

02/20635

Roar Markussen - ”Poseidon”

Deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - manglende oppfyllelse av kvantumskrav

 

02.07.2003

Vedtak opprettholdt

39

2003

03/1514

KS Oldeide -

”Argus Jr.”

Bortfall av deltakeradgang - manglende manntallsføring - betydningen av forvaltningens muntlige veiledning

 

09.07.2003

Klage tatt til følge

40

2003

03/6133

Alu Safe AS -

”Havsel”

Sammenslåingsordningen for reketrålere - gjenbruk av uttatt fartøy -

vilkår for deltakeradgang

 

09.07.2003

Vedtak opprettholdt

41

2003

03/1275

Tommy Hansen - ”Jappen”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

42

2003

03/5810

Ole Gabrielsen - ”Sjøgutten”

Tilbakekall av ervervstillatelse -

passivitet

 

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

43

2003

02/9617

Skjervøyfisk AS -

“Leiv Eirikson”

Konkurs/tvangssalg

 

 

10.07.2003

Vedtak opprettholdt

44

2003

02/20296

SUS Harald K. Møgster

nybygg

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

 

15.07.2003

Vedtak opprettholdt

45

2003

02/12836

Langøy Kyst og Havfiske AS -

”Lønning Junior” - ”Urvaag”

 

Enhetskvoteordning - kondemneringsfartøy - betydningen av forvaltningens muntlige veiledning

 

17.07.2003

Vedtak opprettholdt

46

2003

02/17108

P/R Toftøysund ANS - ”Toftøysund”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

 

22.07.2003

Vedtak opprettholdt

 

47

2003

03/598

Havfisk AS - ”Nordtind”

Rederikvoteordning

 

 

22.07.2003

Vedtak opprettholdt

48

2003

02/14721

Havsnurp AS - ”Havsnurp”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

 

24.07.2003

Vedtak opprettholdt

 

49

2003

02/14083

SUS Ole Roar Dyrnes - nybygg

Manglende driftsgrunnlag - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

 

28.07.2003

Vedtak opprettholdt

50

2003

02/6930

P/R Eid & Jacobsen ANS -

”Pirion”

Tilbakekall av nordsjøstråltillatelse - tillatelse til å drive fiske etter makrell med trål (makrelltråltillatelse) –

tidligere deltakelse

 

22.08.2003

Vedtak opprettholdt

51

2003

03/1847

Hufthammar AS - ”Skipsholmen”

Ringnottillatelse - distriktsmessige hensyn - Deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a

 

04.09.2003

Vedtak opprettholdt

52

2003

02/30

P/R Najaden ANS - ”Berlevågfisk II”

Avgrenset nordsjøtråltillatelse - industritråltillatelse - nytildeling

 

04.09.2003

Klage tatt til følge

53

2003

03/1329

Jarle Grindhaug - ”Mizar”

Deltakeradgang i fisket etter reker med trål i Nordsjøen og Skagerrak -

manglende deltakelse

 

09.09.2003

Vedtak opprettholdt

54

2003

03/10206

Giske Havfiske AS -

Stålfinn AS -

”Bliki”

Rederikvoteordning

 

 

 

15.09.2003

Vedtak opprettholdt

55

2003

02/12719

Ingrid AS -

”Ankerfisk”

NVG-sildtråltillatelse, loddetråltillatelse, makrelltråltillatelse, avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse og nytildeling

 

16.09.2003

Vedtak opprettholdt

56

2003

02/11076

Max-Viking AS -

”Max Viking” -

”Stella Viking”

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - hjemmelslengde/faktisk lengde - skjæringsdato - saksbehandlingstid

 

30.09.2003

Vedtak opprettholdt

57

2003

03/942

Jarle Johansen - “Ramsøyfjord”

Deltakeradgang i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap -

tilbakedatering

 

08.10.2003

Vedtak opprettholdt

58

2003

03/5082

SUS Nils A. Holm - ”Sjarm”

Ringnottillatelse,

NVG-sildtråltillatelse - nytildeling

 

09.10.2003

Vedtak opprettholdt

59

2003

03/5757

SUS Øyeringen - “Vandringen” -

“Kristerson”

 

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

 

10.10.2003

Vedtak opprettholdt

60

2003

03/5760

SUS Bernt E. Steinsland -

”Vandringen” -

”Vesthav”

 

Deltakeradgang i fisket etter norsk vårgytende sild - skjæringsdato

10.10.2003

Vedtak opprettholdt

61

2003

03/1726

ASA Maritim -

nybygg

Torsketråltillatelse, reketråltillatelse, loddetråltillatelse, deltakeradganger - nytildeling

 

14.10.2003

Vedtak opprettholdt

62

2003

02/20387

Kvitingen AS - “Kvitingen”

Bortfall av deltakeradgang - manglende deltakelse

15.10.2003

Vedtak opprettholdt

 

63

2003

03/10157

Polar Prawn AS - “Rosvik”

Bortfall av tråltillatelse ved salg for fortsatt drift - manglende oppfyllelse av driftskrav

21.10.2003

Vedtak opprettholdt

 

 

 

64

2003

02/17395

Brødrene Holm ANS - “Dyrnesvåg”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

27.10.2003

Vedtak opprettholdt

 

65

2003

02/17405

P/R Solvår ANS - “Solvår Viking”

Konsesjonskapasitet i industritrålfisket

08.11.2003

Vedtak opprettholdt

 

66

2003

03/14733

Varanger Havfiske AS

”Barents Eagle”

Slumpfiskeordning - utskiftningstillatelse

24.11.2003

Vedtak opprettholdt

 

67

2003

03/15664

West Fish Aarsæther AS -

”Nordfjordtrål” -

“Makkaur”

Rederikvoteordning

09.12.2003

Klage tatt til følge

 

 

 

68

2003

03/6402

SUS Knut L. Skjong - ”Elli-Christin”

Deltakeradgang i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak, avgrenset nordsjøtråltillatelse - manglende deltakelse

18.12.2003

Vedtak opprettholdt