Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy- og deltakerseksjonen 2022

Her finner du klagesaker og vedtak for 2022.

 

Nr.

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - tema

Vedtaksdato

Resultat 

1.

21/12887NordArnøytind AS - «Arnøytind»Leiefartøyordningen - kontrahering av nybygg11.01.2022Vedtak opprettholdt

2.

21/18195MidtNye Giske Havfiske AS - «Atlantic Viking»Bostedskrav for utenlandsk fartøyfører - Dispensasjon13.01.2022Klage delvis tatt til følge

3.

22/311Midt

Nordnes AS - «Nordbas»

Ervervstillatelse - Forholdsmessighetsinstruksen17.01.2022Vedtak opprettholdt

4.

21/18678MidtP/R Gunnar Egil ANS - «Gunnar Egil»Egnet og utstyrt - Deltakerloven § 8 - tidligere hjelpefartøy18.01.2022Vedtak opprettholdt

5.

21/19458MidtBjørn Åge Leknes - «Leknesbuen»Tilbakekall av ervervstillatelse - Endret manntallsstatus28.01.2022Vedtak opprettholdt

6.

22/953Nord

Vidjenes AS - «Jens Kristian»

Leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg - forlenget bruk av ordningen31.01.2022Klage tatt til følge

7.

22/1641VestHelge Paul Bakke - «Odin»Tilbakekall av ervervstillatelse - Endret manntallsstatus04.02.2022Vedtak opprettholdt

8.

22/758Nordland

Svecat AS - «Theo»

Ervervstillatelse - Deltakerloven § 6 annet ledd «tilsvarende kontroll over virksomheten»08.02.2022Vedtak opprettholdt

9.

21/19920Nord

Ellfisk AS - «Risvik»

Bortfall av deltakeradgang - fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område11.02.2022Vedtak opprettholdt

10.

22/1595NordStåle Martinsen ENK - «Anfield»Bostedskravet - fangst av kongekrabbe i åpen gruppe14.02.2022Vedtak opprettholdt

11.

22/1516NordZilvinas Kovalenko - «Evan»Bostedskravet - fangst av kongekrabbe i åpen gruppe18.02.2022Vedtak opprettholdt

12.

22/385NordBjørn-Ivar Bendiksen - «Holmen»Egnet og utstyrt - Deltakerloven § 821.02.2022Klage tatt til følge

13.

22/2694Nord

Kystdrift AS - «Vestvåg»

Unntak fra alminnelig avkortning - Kvoteutnyttelse02.03.2022Vedtak opprettholdt

14.

22/2505SørAbrahamsenfisk AS - «Saga»Gruppetilhørighet - deltakerforskriften § 703.03.2022Vedtak opprettholdt

15.

22/3465Midt

Havfisk AS - «Havstål»

Leiefartøyordningen - kontrahering av nybygg16.03.2022Vedtak opprettholdt

16.

22/2827Nordland

Nye Mirsel AS - «Sander Andre”

Leiefartøyordningen - forlis/havari som har medført vesentlig driftsavbrudd30.03.2022Vedtak opprettholdt

17.

22/3936Nordland

Kampklo AS - «Bella»

Egnet og utstyrt - deltakerloven § 8 01.04.2022Vedtak opprettholdt

18.

22/6351Nord

Marta Joanna Slabuszewska - «Havgris»

Leiefartøyordningen - forlis/havari som har medført vesentlig driftsavbrudd - åpen gruppe03.05.2022Vedtak opprettholdt

19.

22/6374Midt

Mali1 AS - «Mali»

Leiefartøyordningen - forlis/havari som har medført vesentlig driftsavbrudd11.05.2022Vedtak opprettholdt

20.

22/7290NordHeidi Jensen Fisk AS - «Berta Fjose»Leiefartøyordningen - forlis/havari som har medført vesentlig driftsavbrudd - åpen gruppe01.06.2022Vedtak opprettholdt

21.

22/6373Vest

Oma Kyst AS - «Radek»

Deltakerloven § 7 første ledd - fartøystørrelse/lasteromsvolum07.06.2022Klage tatt til følge

22.

22/6551Vest

Nord Solund Fiskeriselskap AS - «Ingrid Majala2»

Deltakerloven § 7 første ledd - fartøystørrelse/lasteromsvolum07.06.2022Klage tatt til følge

23.

22/7803NordKnut Werner Hansen - «Solglimt»Dispensasjon fra kravet om at høvedsmann må stå om bord - tillitsverv17.06.2022Klage tatt til følge

24.

22/9704NordlandStian Sandvær - «Tempo»Forholdsmessighetsinstruksen02.07.2022Vedtak opprettholdt

25.

22/10015VestKrossfjord AS - «Krossfjord»Leiefatøyordningen - forlis/havari som har meført vesentlig driftsavbrudd13.07.2022Vedtak opprettholdt

26.

22/11313Vest

Gardar AS - «Manon»

Leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg12.08.2022Klage tatt til følge

27.

22/11870NordlandSonja Elisabet ANS - «Sonja Elisabet»Ervervstillatelse for fartøy for fortsatt drift - tildeling av deltakeradgang - instruks av 9. oktober 2015 om splitting av fisketillatelse06.09.2022Vedtak opprettholdt

28.

22/8000Nord

Arnøytind - «Vikantind»

Leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg07.10.2022Klage tatt til følge