Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy og deltaker 2015

Her finner du vedtak i klagesaker fra 2015

Klagesaker 2015

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1.

2015

14/16987

Finnmark

Roger Brodin Rist - «Jonas»

Kongekrabbe - utskiftningstillatelse

05.01.2015

Vedtak opprettholdt

 

2.

2015

15/345

Nordland

Meløyfjord Fiskeriselskap AS - «Ismåken»

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg - forlengelse av leieperiode

28.01.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

3.

2015

15/1655

Finnmark

Gunvald Hunskår - «Estrella»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

03.02.2015

Klage tatt til følge

 

 

4.

2015

15/1678

Nordland

Dybos Fisk AS - «Marna», «Odin» og «Torsken»

Egnet og utstyrt

04.02.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

5.

2015

15/2179

Vest

Torbas AS -

«Gambler»

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg - antedatering av vedtak

17.02.2015

Klage tatt til følge

 

 

7.

2015

15/1046

Møre & Romsdal

P/R Nyvoll Senior ANS - «Nyvoll Senior»

Egnet og utstyrt - deltakerforskriftens deltakervilkår

 

19.02.2015

Vedtak opprettholdt

8.

2015

15/3740

Nordland

John Sørensen - «Ballstadværing»

Leiefartøy

17.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

9.

2015

15/1565

Møre & Romsdal

Øystein Malvin Engdal - «Theola»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

 

17.03.2015

Klage tatt til følge

10.

2015

15/2175

Sør

P/R Diann DA - «Norevåg»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

19.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

11.

2015

15/4072

Nordland

Røstad & Sønn AS - «Andenesværing»

Leiefartøy

20.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

12.

2015

15/2947

Finnmark

Striptind AS - «Poseidon»

Egnet og utstyrt

26.03.2015

Vedtak opprettholdt

 

13.

2015

15/4074

Finnmark

Kampklo AS -

«Klones»

Reelt eierskap - deltakerlovens § 4 annet ledd og § 6 annet ledd - styreleder

 

07.04.2015

Vedtak opprettholdt

14.

2015

15/4673

Finnmark

Afrodite AS -

«Vågbas»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

08.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

15.

2015

15/2589

Møre & Romsdal

Smaragd AS - «Smaragd»

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg - antedatering av vedtak

08.04.2015

Klage tatt til følge

 

 

16.

2015

15/1527

Møre & Romsdal

Solnes Kystrederi AS - «Rolf Asbjørn»

Endring i eiersammensetningen - fylkesbinding - bosted

16.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

17.

2015

15/3590

Finnmark

Olger Ivar Jensen - «Wenche»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet sletting i manntallet

21.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

18.

2015

15/151

Vest

Torfinn Steinar Eide - «Ingrid»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

27.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

19.

2015

15/5346

Nordland

Polarsnurp AS -

«Kathrin G»

Ervervstillatelse - midlertidig forføyning

28.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

20.

2015

1572963

Nordland

Tore Holmen -

«Orion»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

29.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

21.

2015

15/2612

Finnmark

Peder Johan Langås - «Vårsol»

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

30.04.2015

Vedtak opprettholdt

 

22.

2015

15/5987

Finnmark

Egil Bjørnevik - «Hellarnes»

Strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten - unntak fra kondemneringskravet

06.05.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

22.

2015

15/6608

Finnmark

Hafdis AS -

«Aldis Lind»

Leiefartøy

01.06.2015

Vedtak opprettholdt

 

24.

2015

15/7325

Finnmark

Kystdrift AS -

«Oddson»

Deltakeradgang - Kongekrabbe

02.06.2015

Vedtak opprettholdt

 

25.

2015

15/8017

Sør

Espen Andreassen - «Blue»

Egnet og utstyrt

15.06.2015

Vedtak opprettholdt

 

26.

2015

15/9466

Møre & Romsdal

OG & PO Fiskeri AS - «P.O. Senior»

Leiefartøy

10.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

27.

2015

15/8358

Møre & Romsdal

Hugo Terje Sørøy - «Lyngvær»

Ervervstillatelse - deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei - bortfall av deltakeradgang

13.07.2015

Klage tatt til følge

 

 

28.

2015

15/8793

Sør

Roy Nilsen - «Tina»

Hjelpefartøy

16.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

29.

2015

15/9644

Troms

Hekkingen Fiskeriselskap AS - «Anne Sofie»

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg

21.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

30.

2015

15/9765

Nordland

Lurøyveiding AS - «Lurøybas»

Deltakerlovens § 7 - hensynet til ressursgrunnlaget og lovens formål

28.07.2015

Klage tatt til følge

 

 

31.

2015

15/10099

Sør

«Tollevik AS - «Scombrus»

Leiefartøy - redskapsfleksibilitet

29.07.2015

Vedtak opprettholdt

 

32.

2015

15/10143

Vest

Nord Solund Fiskeriselskap AS - «Sjonglør»

Leiefartøy

05.08.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

33.

2015

15/9206

Troms

Utvik Senior AS - «Atlantic Viking»

Leiefartøy i forbindelse med kontrahering av nybygg

 

27.08.2015

Klage tatt til følge

34.

2015

15/10193

Nordland

Røstad & Sønn AS - «Tangstadjenta»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

28.08.2015

Vedtak opprettholdt

 

 

35.

2015

15/10689

Møre & Romsdal

Remøybuen AS - «Notøygutt»

Generell utskiftningstillatelse

09.09.2015

Klage tatt til følge

 

36.

2015

15/11642

Troms

Arnulf Pedersen - «Katrine»

Deltakelse i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei

10.09.2015

Vedtak opprettholdt

 

37.

2015

15/11694

Finnmark

Haraldur A. Haraldsson - «Helløy»

Egnet og utstyrt

10.09.2015

Vedtak opprettholdt

 

38.

2015

15/12229

Finnmark

Magnus Olsen

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

16.09.2015

Vedtak opprettholdt

 

39.

2015

15/7208

Nordland

Klotind AS

Leiefartøy

17.09.2015

Klage tatt til følge

 

40.

2015

15/9329

Vest

Korken Fisk DA

Hjelpefartøy i fiske etter leppefisk

 

17.09.2015

Vedtak opprettholdt

41.

2015

15/12381

Nordland

Øyliner AS - «Malin»

Leiefartøy ved kontrahering av nybygg - generell utskiftningstillatelse

 

22.09.2015

Klage tatt til følge

42.

2015

15/12738

Nordland

Jarle Bergs Sønner AS - «Johan Berg»

Tildeling av tillatelse - Deltakerlovens § 7 - kjennelse om midlertidig forføyning

 

02.10.2015

Vedtak opprettholdt

43.

2015

15/13573

Nordland

Øyliner AS - «Malin»

Leiefartøy ved kontrahering av nybygg - omsøkt leiefartøy benyttet tidligere i leiefartøyordning

 

07.10.2015

Vedtak opprettholdt

44.

2015

15/13568

Finnmark

Thordur Mar Jonsson - «Nero»

Fangst av kongekrabbe - bostedskravet

09.10.2015

Vedtak opprettholdt

 

45.

2015

15/11981

Troms

Husøy Fiskeriselskap AS - «Vestfisk»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

 

12.10.2015

Vedtak opprettholdt

46.

2015

15/13588

Trøndelag

Trønderhav AS - «Koralen»

Leiefartøy

13.10.2015

Klage tatt til følge

 

47.

2015

15/13660

Vest

Nye Radek AS - «Bømmelfjord»

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

14.10.2015

Vedtak opprettholdt

 

48.

2015

15/12930

Vest

Matre Fiskeriselskap AS - «Austbris»

Tildeling av tillatelse - sletting av avgivende fartøy

 

15.10.2015

Klage tatt til følge

49.

2015

15/14188

Sør

Setho Fiskeriselskap AS - «Lurøybas»

Leiefartøy

 

 

27.10.2015

Vedtak opprettholdt

50.

2015

15/14466

Nordland

Ansten Albrigtsen AS - «Vibeke Cathrin»

Leiefartøy

29.10.2015

Vedtak opprettholdt

 

51.

2015

15/13436

Nordland

Lurøyveiding AS - “Rainer”

Tildeling av tillatelse - egnet og utstyrt

02.11.2015

Vedtak opprettholdt

 

52.

2015

15/12191

Finnmark

Stangnes Aleksander Lyngberg - “Isfjord”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1 - bortfall av deltakeradgang

 

03.11.2015

Klage delvis tatt til følge

53.

2015

15/14252

Nordland

Rino Mortensen AS - “Alf Martin”

Strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten - “rekrutteringsadgang”

 

09.11.2015

Vedtak opprettholdt

54.

2015

15/15326

Finnmark

Asle Sandmo AS -

“Gorm III”

 

Leiefartøy

12.11.2015

Vedtak opprettholdt

55.

2015

15/16572

Møre & Romsdal

Kjetil Måløy - “Anker”

 

 

Leiefartøy

30.12.2015

Vedtak opprettholdt