Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy og deltaker 2012

Her finner du klagesaker fra 2012

Klagesaker 2012

Nr.

År

Saksnr.

Region

Klager – Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat

1.

2012

11/7461

Vest

Stein Magnar Melingen -”Pynte”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

24.01.2012

Vedtak opprettholdt

 

2.

2012

12/1175

Nordland

Torleif Skotheimsvik AS - ”Holmvåg”

Leiefartøy

26.01.2012

Vedtak opprettholdt

 

3.

2012

12/972

Finnmark

Jens Sigvart Fagerhaug - ”Bjørn-Senior”

Leiefartøy

30.01.2012

Klage tatt til følge

 

4.

2012

12/1406

Møre & Romsdal

Hallbjørn Terje Haugen - ”Haugen Junior”

Egnet og utstyrt

07.02.2012

Vedtak opprettholdt

 

5.

2012

12/1574

Vest

Dave Ole Eidet - ”Marinus”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

10.02.2012

Vedtak opprettholdt

 

6.

2012

12/2264

Sør

P/R Najaden ANS -

”Skude Senior”

Leiefartøy

13.02.2012

Vedtak opprettholdt

 

7.

2012

12/2710

Møre & Romsdal

Idar Gustad & Sønner AS - ”Liavåg”

Leiefartøy

01.03.2012

Vedtak opprettholdt

 

8.

2012

12/3751

Nordland

Øksnes Havfiske AS - ”Øksnesværing”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene

08.03.2012

Klage tatt til følge

 

9.

2012

12/1252

Finnmark

K2 Junior AS -

”K2 Junior”

Egnet og utstyrt

08.03.2012

Klage tatt til følge

 

10.

2012

12/2600

Nordland

Einar Erlend AS -

“Einar Erlend”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

12.03.2012

Klage tatt til følge

 

11.

2012

12/2101

Nordland

Lurøyveiding AS - “Lurøybas”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

12.03.2012

Klage tatt til følge

 

12.

2012

11/16739

Møre & Romsdal

Jim Rune Sørøy -

“Sokrates Junior”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse deltakerlovens § 11 annet ledd bokstav e.

23.03.2012

Vedtak opprettholdt

 

 

13.

2012

12/4250

Møre & Romsdal

Roar M. Kvamme - ”Vitero”

Egnet og utstyrt - fritidsfartøy

12.04.2012

Vedtak opprettholdt

 

14.

2012

12/4509

Finnmark

Are-Mek Frode Lind - ”Vargsundværing”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

13.03.2012

Vedtak opprettholdt

 

 

15.

2012

12/4983

Finnmark

Kystrederiet AS -

”Inger Victoria”

Aktiv fisker og kravet til faktisk tilsvarende kontroll over virksomheten - deltakerlovens § 6 annet ledd

19.04.2012

Vedtak opprettholdt

 

 

 

16.

2012

12/4984

Finnmark

Kystrederiet AS - ”Kjøllefjord”

Aktiv fisker og kravet til faktisk tilsvarende kontroll over virksomheten - deltakerlovens § 6 annet ledd

19.04.2012

Vedtak opprettholdt

 

 

 

17.

2012

12/3386

Troms

Lars-Arne Kristensen - ”Martin-Marie”

Midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse

02.05.2012

Vedtak opphevet

 

18.

2012

12/6796

Finnmark

Ole Andre Andersen - ”Havsol”

Leiefartøy

20.06.2012

Vedtak opprettholdt

 

19.

2012

12/9424

Finnmark

Dieter Thomas Gebsattel - ”Nina-Cornelia”

Deltakeradgang kongekrabbe - manntallsføring - bosted

25.07.2012

Vedtak opprettholdt

 

20.

2012

12/9028

Nordland

Haranes Havfiskeklubb AS “Tor Kristian”

Unntak fra kondemneringskrav

06.08.2012

Vedtak opprettholdt

 

21.

2012

12/6218

Møre & Romsdal

P/R Hopmark ANS -

“B.M. Drivenes”

 

Egnet og utstyrt

10.08.2012

Klage avvist

22.

2012

12/10042

Nordland

Mirsel AS -

”Bøværing”

Leiefartøy

14.08.2012

Vedtak opprettholdt

 

23.

2012

12/10466

Finnmark

Geir Kristian Leinan -

”MR Leinan”

Deltakeradgang kongekrabbe - bortfall

20.08.2012

Vedtak opprettholdt

 

24.

2012

12/10841

Finnmark

Grape AS - ”Namo”

Deltakeradgang kongekrabbe - manntallsføring - bosted

03.09.2012

Vedtak opprettholdt

 

25.

2012

12/11471

Finnmark

Nytind AS - ”Nytind”

Leiefartøy

13.09.2012

Vedtak opprettholdt

 

26.

2012

12/10685

Møre & Romsdal

Sørøyfisk AS -

”Sokrates Junior”

Egnet og utstyrt

14.09.2012

Vedtak opprettholdt

 

27.

2012

12/10908

Møre & Romsdal

Beitveit Havfiske AS - ”Stålegg”

Strukturkvoteordningens kvotetak ved utskiftning

02.10.2012

Klage tatt til følge

 

28.

2012

12/12490

Vest

Frøybas AS - ”Frøybas”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene

05.10.2012

Vedtak

opprettholdt

 

29.

2012

12/13352

Vest

Eidesvåg AS - ”Bømmeldfjord”

Egnet og utstyrt - splitting av driftsgrunnlag

18.10.2012

Vedtak opprettholdt

 

30.

2012

12/14122

Vest

Østervold AS -

”K. M. Østervold”

Unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsene - tilbakevirkning av vedtak

05.11.2012

Vedtak opprettholdt

 

 

31.

2012

12/15109

Finnmark

Jens Sigvart Fagerhaug - ”Bjørn Senior”

Leiefartøy

13.11.2012

Vedtak opprettholdt

 

32.

2012

12/9024

Møre & Romsdal

Torg Invest AS - ”Remo”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

14.11.2012

Klage tatt til følge

 

 

33.

2012

12/16439

Finnmark

Anders Skogheim -

”Fix Jr.”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2012

Vedtak opprettholdt

 

34.

2012

12/16276

Finnmark

Ove Kenneth Ås - uregistrert

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2012

Vedtak opprettholdt

 

35.

2012

12/16495

Nordland

Flatskjær AS -

”Jan Yngve”

Leiefartøy

30.11.2012

Vedtak opprettholdt

 

36.

2012

12/16543

Finnmark

Hans Kristian Berge - ”Måøybuen”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

04.12.2012

Vedtak opprettholdt

 

37.

2012

12/11688

Nordland

NRK - Nordland Havfiske AS/Aker Seafoods/J. M. Johansen AS

Innsyn

11.12.2012

Klage tatt til følge

 

 

38.

2012

12/17088

Møre & Romsdal

Kvalskjær AS - ”Svartskjær”

Leiefartøy

13.12.2012

Klage tatt til følge

 

39.

2012

12/16815

Finnmark

Ewa Boguslava Bogucka - ”Nyfoxy”

Kongekrabbe - manntallsføring - bosted

18.12.2012

Vedtak opprettholdt