Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker fartøy og deltaker 2009

Her finner du vedtak i klagesaker fra 2009

Klagesaker 2009

Nr.

År

Saksnr. 

Region

Klager - Fartøy

Innhold - stikkord

Vedtaksdato

Resultat 

1.

2009

09/5161

Nordland

Moskenes Torsk AS - ”Fangtind”

Splitting av driftsgrunnlag - kvotetak

19.02.2009

Vedtak opprettholdt

 

2.

2009

09/4050

Trøndelag

Øystein Johansen -

”Anne Bjørg”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

19.03.2009

Klage tatt til følge

 

 

3.

2009

09/8939

Troms

S.U.S. v/ Odd Tore Kraknes - ”Olga 1”

Tildeling av loddetråltillatelse

30.03.2009

Vedtak opprettholdt

 

4.

2009

09/3441

Finnmark

Asgeir Asgeirsson - ”Eva”

Egnet og utstyrt

02.04.2009

Vedtak opprettholdt

 

5.

2009

09/9451

Troms

Werner Kristiansen - ”Øybas”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

20.04.2009

Vedtak opprettholdt

 

6.

2009

09/11057

Nordland

Arnor Krane - ”Sverre”

Leiefartøy

29.04.2009

Vedtak opprettholdt

 

7.

2009

09/13201

Møre & Romsdal

Havøy Kystfiske AS -

”Bjerg Senior”

Leiefartøy

10.06.2009

Vedtak opprettholdt

 

8.

2009

09/13239

Troms

Guldringnes AS -

”Bjørn Harry”

Leiefartøy

15.06.2009

Vedtak opprettholdt

 

9.

2009

09/12738

Troms

Paul Oddgeir Jensen - ”Mørebasen”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

24.06.2009

Vedtak opprettholdt

 

10.

2009

09/15137

 

Finnmark

S.U.S. v/ Jens Fagerhaug - ”Stålhav”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

05.08.2009

Vedtak opprettholdt

 

11.

2009

09/13954

Troms

P/R Stian Andre ANS - ”Gina Mari”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

20.08.2009

Vedtak opprettholdt

 

 

12.

2009

09/16291

 

Finnmark

Andopsværing AS - ”Andopsværing”

Leiefartøy

27.08.2009

Vedtak opprettholdt

 

13.

2009

09/15794

Vest

Havdrøn AS - ”Krossøy”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

27.08.2009

Vedtak opprettholdt

 

14.

2009

09/13070

 

Trøndelag

Firda Eiendom AS - ”Øyværing”

Unntak fra kondemneringskrav - videresalg

27.08.2009

Klage tatt til følge

 

15.

2009

09/11746

Vest

Tøkje DA - ”Varde”

Egnet og utstyrt

09.09.2009

Klage tatt til følge

 

16.

2009

09/17362

Vest

P/R Sotrabas DA - ”Krossøy”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

21.09.2009

Vedtak opprettholdt

 

17.

2009

09/16283

Troms

P/R Arnulf Simonsen - ”Jensen Senior”

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - deltakerlovens § 7 første ledd bokstav a, jf. § 1

24.09.2009

Vedtak opprettholdt

 

 

18.

2009

09/18249

Møre & Romsdal

Havøy Kystfiske AS -

”Sea Hunter”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

02.10.2009

Klage tatt til følge

 

19.

2009

09/17924

Møre & Romsdal

Nybo Holding AS - ”Stålhav”

Ervervstillatelse - deltakeradgang - lasteromsvolum

06.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

20.

2009

09/6637

Nordland

Paul Rånes - ”Dennis”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

07.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

21.

2009

09/10448

Møre & Romsdal

Odd Magne Vestad - ”Laila”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

09.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

22.

2009

09/7326

Møre & Romsdal

Ronald Thomas Hansen - ”Tordis”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

13.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

23.

2009

09/18895

Sør

P/R Brødrene Dreng ANS - ”Trine”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

15.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

24.

2009

09/18896

Sør

P/R Brødrene Dreng ANS - ”Tone”

Tilbakekall av ervervstillatelse grunnet passivitet

15.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

25.

2009

09/19810

Vest

PR Sotrabas DA - ”Tubåen”

Leiefartøy

29.10.2009

Vedtak opprettholdt

 

26.

2009

09/19981

Finnmark

Roger Johansen - ”Fjordbas”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

04.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

27.

2009

09/19987

Finnmark

Ronny Lund - ”Nikita”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

04.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

28.

2009

09/20116

Finnmark

Harald Stordal Jensen - ”Havgrim Senior”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

04.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

29.

2009

09/19884

Finnmark

Stiftelsen Motivasjon & Mestring AS - ”Mot”

Unntak fra kondemneringskrav

11.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

30.

2009

09/19616

Troms

Ørjan Mikkelsen Trane - ”Herman”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

12.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

31.

2009

09/20247

Troms

Ørjan Solberg - ”Bergnebb”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

12.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

32.

2009

09/20722

Troms

Ola Andreas Dahle - ”Raptus”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

12.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

33.

2009

09/20679

Troms

Marius Johansen - ”Brattfjell”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

16.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

34.

2009

09/19456

Troms

Jouni Mikael Sørgård - ”Gullholmen”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

16.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

35.

2009

09/19457

Troms

Jan Hugo Eriksen - uregistrert

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

17.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

36.

2009

09/19991

Finnmark

Rino Mortensen - ”Vårheim”

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2009

Klage tatt til følge

 

37.

2009

09/19899

Finnmark

Stein Ronny Cachola Vornes - uregistrert

Nytildeling av deltakeradgang i rekrutteringsøyemed

23.11.2009

Vedtak opprettholdt

 

38.

2009

09/21866

Nordland

Geir Roger Benoninsen - ”Kim Roger”

Leiefartøy

01.12.2009

Klage tatt til følge

 

39.

2009

09/21761

Finnmark

Andopsværing AS - ”Andopsværing”

Leiefartøy

02.12.2009

Vedtak opprettholdt

 

40.

2009

09/21887

Troms

Carl Fredrik Gylseth - ”Viking”

Etableringsstipend for kjøp av fiskefartøy

03.12.2009

Vedtak opprettholdt

 

41.

2009

09/15865

Møre & Romsdal

Kristine Ziemele - ”Havflora”

Unntak fra kondemneringskrav - tvist mellom kjøper og selger

11.12.2009

Vedtak opprettholdt