Reguleringsmøte november 2023

Det årlige reguleringsmøte ble avholdt 15. og 16. november 2023. Her finner du sakspapirene fra møtet.

DIREKTE: Se møtet 15.- og 16. november fra kl. 09:00 via strømming

Invitasjon

Adressatliste

Endelig saksliste

Sted: Fiskeridirektoratet, Strandgaten 229, Bergen.

Reguleringsmøtet er samansett av organisasjonar som er engasjert i og er opptatt av fiskeri i norske havområde. Her blir Fiskeridirektoratets framlegg til reguleringar av alle dei viktigaste fiskebestandane for komande år diskutert.

Sak-25-2023: Raudåte, Sak 26-2023: Brosme og lange og Sak-27-2023: Fisket etter pigghå ble gjennomgått på dag 1.

Reguleringsmøte 2023: Saksliste og dokumenter

SaksnrSakSaksdokumentInnspillReferat
Sak 1/2023Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2024

Torsk nord (pdf, 552.5 kB)

Kvotefleks (pdf, 278.3 kB)

Torsk nord - Sametinget (pdf, 86.0 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 533.8 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 179.1 kB)

Bivdu (pdf, 162.7 kB)

Fiskebåt (pdf, 3.0 MB)

Referat (pdf, 649.6 kB)
Sak 2/2023Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2024

Hyse nord (pdf, 1.1 MB)

Kvotefleks (pdf, 278.3 kB)

Hyse nord - Sametinget (pdf, 83.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 600.0 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 89.8 kB)

Bivdu (pdf, 105.0 kB)

Referat (pdf, 649.6 kB)
Sak 3/2023Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2024

Sei nord (pdf, 441.1 kB)

Kvotefleks (pdf, 308.3 kB)

Sei nord - Sametinget

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 1.3 MB)

Norges Fiskarlag (pdf, 604.1 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 89.4 kB)

Bivdu (pdf, 105.8 kB)

Referat (pdf, 649.6 kB)
Sak 4/2023Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2024

Blåkveite nord (pdf, 190.0 kB)

Blåkveite nord - Sametinget (pdf, 82.3 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 527.0 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 90.6 kB)

Sjømat Norge

Bivdu (pdf, 152.9 kB)

Fiskebåt (pdf, 3.0 MB)

 
Sak 5/2023

Regulering av fisket etter uer i 2023:

a) Snabeluer

b) Vanlig uer

c) I Irmingerhavet

Snabeluer (pdf, 104.1 kB)

Vanlig uer (pdf, 190.7 kB)

Uer i Irmingerhavet (pdf, 146.1 kB)

Vedlegg - Uer i Irmingerhavet (pdf, 368.4 kB)

Sametinget - vanlig uer (pdf, 82.5 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 658.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 46.2 kB)

Bivdu (pdf, 105.2 kB)

 
Sak 6/2023Regulering av fisket etter rognkjeks i 2024

Rognkjeks (pdf, 333.8 kB)

Kvoteråd (pdf, 521.7 kB)

Rognkjeks - Sametinget

Norges Fiskarlag (pdf, 1.3 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 31.4 kB)

Bivdu (pdf, 143.9 kB)

 
Sak 7/2023Regulering av fisket etter sei sør for 62° N i 2024Sei Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 396.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 597.7 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 32.0 kB)

 
Sak 8/2023Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2023Torsk i Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 516.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 921.3 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 29.9 kB)

Fiskebåt (pdf, 3.0 MB)

 
Sak 9/2023

Regulering av fisket etter

a) bunnfisk ved Grønland i 2024

b) torsk i NAFO-området i 2024

Bunnfisk ved Grønnland (pdf, 111.6 kB)

Torsk i NAFO (pdf, 155.2 kB)

 b) Referat (pdf, 51.4 kB)
Sak 10/2023Regulering av fisket etter dyphavsarter i internasjonalt farvann i 2024Dyphavsarter (pdf, 148.8 kB)Norges Fiskarlag (pdf, 525.4 kB)Referat (pdf, 56.0 kB)
Sak 11/2023Regulering av fisket etter vassild i 2024Vassild (pdf, 372.8 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.3 MB)

Fiskebåt (pdf, 1.5 MB)

Pelagisk Forening (pdf, 159.1 kB)

Sjømat Norge (pdf, 176.7 kB)

Fiskebåt (pdf, 3.0 MB)

Referat (pdf, 156.0 kB)
Sak 12/2023

Regulering av fisket etter reker i 2024

a) ved Grønland

b) i Nordsjøen og Skagerrak

c) Nord for 62° N

Reker ved Grønland (pdf, 37.9 kB)

Reker Nordsjøen og Skagerrak (pdf, 171.3 kB)

Reker nord (pdf, 377.1 kB)

Reker nord - Sametinget (pdf, 279.4 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 2.0 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 432.3 kB)

Bivdu (pdf, 144.0 kB)

c) Referat (pdf, 71.9 kB)
Sak 13/2023Regulering av fisket etter leppefisk i 2024Leppefisk (pdf, 930.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.6 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 34.9 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 162.3 kB)

 
Sak 14/2023Regulering av fisket etter makrellstørje i 2024

Makrellstørje (pdf, 381.1 kB)

Makrellstørje - Sametinget (pdf, 465.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 610.9 kB)

Norges Fiskarlag - tillegg (pdf, 465.6 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 30.3 kB)

Sjømat Norge (pdf, 164.2 kB)

 
Sak 15/2023Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2024

NVG sild (pdf, 545.6 kB)

Vedlegg - ICES (pdf, 635.1 kB)

NVG sild - Sametinget (pdf, 82.5 kB)

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 1.3 MB)

Norges Fiskarlag (pdf, 4.9 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 34.1 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 175.5 kB)

Sjømat Norge (pdf, 168.2 kB)

Bivdu (pdf, 165.0 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

Referat (pdf, 16.6 MB)
Sak 16/2023Regulering av fisket etter makrell i 2024Makrell (pdf, 1.3 MB)

Fiskernes Agnforsyning (pdf, 1.3 MB)

Norges Fiskarlag (pdf, 3.3 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 33.1 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 170.0 kB)

Sjømat Norge (pdf, 165.5 kB)

Bivdu (pdf, 162.2 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

Referat (pdf, 16.7 MB)
Sak 17/2023Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2024Sild Nordsjøen, Skagerrak (pdf, 873.1 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 2.1 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 29.9 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 164.4 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

Referat (pdf, 156.6 kB)
Sak 18/2023Regulering av fisket etter hestmakrell i 2024Hestmakrell

Norges Fiskarlag (pdf, 1.2 MB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

 
Sak 19/2023Regulering av fisket etter brisling i 2023/2024Brisling (pdf, 237.6 kB)Fiskebåt (pdf, 6.0 MB) 
Sak 20/2023Regulering av fisket etter kolmule i 2024Kolmule (pdf, 302.4 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.6 MB)

Sjømat Norge (pdf, 166.3 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

Referat (pdf, 8.0 MB)
Sak 21/2023Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024

Lodde i Barentshavet (pdf, 435.3 kB)

Lodde i Barentshavet  - Sametinget (pdf, 87.7 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 606.8 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 23.0 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 265.1 kB)

Bivdu (pdf, 154.4 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

 
Sak 22/2023

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2023/2024

Lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen (pdf, 601.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 417.6 kB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

Referat (pdf, 80.3 kB)
Sak 23/2023Regulering av fisket etter tobis i 2024Tobis (pdf, 361.8 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.7 MB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

 
Sak 24/2023Regulering av fisket etter øyepål i 2024Øyepål (pdf, 171.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.7 MB)

Fiskebåt (pdf, 6.0 MB)

 
Sak 25/2023Regulering av fisket etter raudåte i 2024Raudåte (pdf, 193.2 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 259.2 kB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 23.2 kB)

Bivdu (pdf, 171.7 kB)

Referat (pdf, 131.2 kB)
Sak 26/2023Regulering av fisket etter brosme og lange i 2024Brosme og lange (pdf, 502.9 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 205.5 kB)

Fiskebåt (pdf, 3.0 MB)

 
Sak 27/2023Regulering av fisket etter pigghå i 2024Pigghå (pdf, 108.6 kB)

Norges Fiskarlag (pdf, 1.3 MB)

Norges Kystfiskarlag (pdf, 26.1 kB)

 
Sak 28/2023Eventuelt 

Norges Kystfiskarlag (pdf, 24.2 kB)

Pelagisk Forening (pdf, 172.0 kB)

Bivdu (pdf, 182.8 kB)