Reguleringsmøte november 2023

Det årlige reguleringsmøte blir holdt 15. og 16. november 2023. Det blir mulig å følge møtet via strømming på nett.

Invitasjon

Adressatliste

Foreløpig saksliste

Sted: Fiskeridirektoratet, Strandgaten 229, Bergen.

Reguleringsmøtet er samansett av organisasjonar som er engasjert i og er opptatt av fiskeri i norske havområde. Her blir Fiskeridirektoratets framlegg til reguleringar av alle dei viktigaste fiskebestandane for komande år diskutert.

Oppdatert: 14.09.2023