Reguleringsmøte november 2020

På denne siden finner du referater og høringsdokumenter om forslag til reguleringer for 2021.

Som følge av den pågående Covid-19 pandemien utgår høstens reguleringsmøte.

I stedet vil Fiskeridirektoratet sende ut skriftlige høringsdokumenter for de ulike reguleringene i 2021 til de organisasjonene som tradisjonelt deltar i reguleringsmøtene.

Høringsdokumentene klar fra midten av oktober

Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med innspill som mottas i sakene.

Høringsdokumentene vil bli lagt ut på denne siden fra og med 15. oktober.

Innspill til høringsdokumenter

Andre enn de som vanligvis deltar i reguleringsmøtene kan også sende inn innspill til høringsdokumentene. Det er viktig at innspillene begrenses til temaene som er aktuelle i forbindelse med forberedelse av reguleringsforskriftene.

Innspillene må være skriftlige og sendes inn til Fiskeridirektoratet til vårt postmottak: 

Høringsfrist: Det er 3 ukers høringsfrist, og det gir 5. november som siste frist for de aller fleste sakene. Frist er satt til 26. november med hensyn til regulering av fisket etter torsk nord for 62°N i 2021.

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

8/2020

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2021

Referat (pdf, 943.3 kB)

9/2020

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2021

Referat (pdf, 943.3 kB)

10/2020

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2021

Referat (pdf, 943.3 kB)

11/2020

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021

 

12/2020

Regulering av fisket etter uer i 2021
a) Nasjonalt
b) I Irmingerhavet

 

13/2020

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2021

Referat (pdf, 152.4 kB)

Protokoll fra konsultasjon med Sametinget (pdf, 151.2 kB)

14/2020

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2021

Referat (pdf, 741.1 kB)

15/2020

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2021


Referat (pdf, 914.4 kB)

16/2020

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2021
b) torsk i NAFO-området i 2021

Referat (pdf, 115.1 kB)

17/2020

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2021

Referat (pdf, 141.3 kB)

18/2020

Regulering av fisket etter vassild i 2021

 

19/2020

Regulering av fisket etter reker i 2021
a) Ved Grønland 
b) I Nordsjøen og Skagerrak 
c) Nord for 62°N
d) NAFO

Referat - Forslag til regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2021 (pdf, 271.3 kB)

B: Referat (pdf, 467.8 kB)

Referat (pdf, 139.3 kB)

 

20/2020

Regulering av fisket etter leppefisk i 2021

Referat - Forslag til regulering av fisket etter leppefisk i 2021 (pdf, 732.8 kB)

21/2020

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2021

Referat - Forslag til regulering av fisket etter makrellstørje i 2021 (pdf, 675.4 kB)

22/2020

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021

Referat - Forslag til regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021 (pdf, 926.3 kB)

23/2020

Regulering av fisket etter makrell i 2021

Referat - Forslag til regulering av fisket etter makrell (pdf, 535.6 kB)

24/2020

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

Referat - Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 (pdf, 483.2 kB)

25/2020

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2021

Referat (pdf, 217.6 kB)

26/2020

Regulering av fisket etter brisling i 2021

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021 er vedtatt og gjelder frem til 31. juli 2021.  Reguleringen er følgelig ikke gjenstand for høring.

 

27/2020

Regulering av fisket etter kolmule i 2021

Referat - Forslag til regulering av fisket etter kolmule i 2021 (pdf, 842.5 kB)

28/2020

Orientering om fisket etter lodde i Barentshavet i 2021

 

29/2020

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2020/2021

 

30/2020

Regulering av fisket etter tobis i 2021

Referat (pdf, 433.4 kB)

31/2020

Regulering av fisket etter øyepål i 2021

Referat (pdf, 240.7 kB)

32/2020

Regulering av fisket etter rødåte

Rødåte (pdf, 94.0 kB) Referat - Regulering av fisket etter rødåte i 2021 (pdf, 320.2 kB)

33/2020

Eventuelt

 

Testlenke (pdf, 484.2 kB)

Testlenke, som går over flere linjer for å sjekke det også (pdf, 59.1 kB)

Testlenke (pdf, 76.7 kB)

Oppdatert: 05.02.2021