Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reguleringsmøtet november 2018

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2019. Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 7. og 8. november. Dokumentene til møtet blir lagt ut fortløpende.

Mer om hva reguleringsmøtet er

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

8/2018

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2019

9/2018

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2019

 

10/2018

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2019

 

11/2018

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2019

12/2018

Regulering av fisket etter uer i 2019
a) Nasjonalt
b) I Irmingerhavet

13/2018

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2019

14/2018

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2019

15/2018

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

16/2018

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2019
b) torsk i NAFO-området i 2019

17/2018

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2019

18/2018

Regulering av fisket etter vassild i 2019

 

19/2018

Regulering av fisket etter reker i 2019
a) Ved Grønland
b) I Nordsjøen og Skagerrak
c) Nord for 62°N

20/2018

Regulering av fisket etter leppefisk i 2019

21/2018

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2019

22/2018

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2019

23/2018

Regulering av fisket etter makrell i 2019

24/2018

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

 

25/2018

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2019

26/2018

Regulering av fisket etter brisling i 2019

 

27/2018

Regulering av fisket etter kolmule i 2019

28/2018

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2019

 

29/2018

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2018/2019

 

30/2018

Regulering av fisket etter tobis i 2019

31/2018

Regulering av fisket etter øyepål i 2019

32/2018

Eventuelt

 
 
Oppdatert: 08.02.2019