Reguleringsmøtet november 2018

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2019. Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 7. og 8. november. Dokumentene til møtet blir lagt ut fortløpende.

Mer om hva reguleringsmøtet er

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

8/2018

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2019

9/2018

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2019

 

10/2018

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2019

 

11/2018

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2019

12/2018

Regulering av fisket etter uer i 2019
a) Nasjonalt
b) I Irmingerhavet

13/2018

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2019

14/2018

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2019

15/2018

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

16/2018

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2019
b) torsk i NAFO-området i 2019

17/2018

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2019

18/2018

Regulering av fisket etter vassild i 2019

 

19/2018

Regulering av fisket etter reker i 2019
a) Ved Grønland
b) I Nordsjøen og Skagerrak
c) Nord for 62°N

20/2018

Regulering av fisket etter leppefisk i 2019

21/2018

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2019

22/2018

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2019

23/2018

Regulering av fisket etter makrell i 2019

24/2018

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

 

25/2018

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2019

26/2018

Regulering av fisket etter brisling i 2019

 

27/2018

Regulering av fisket etter kolmule i 2019

28/2018

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2019

 

29/2018

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2018/2019

 

30/2018

Regulering av fisket etter tobis i 2019

31/2018

Regulering av fisket etter øyepål i 2019

32/2018

Eventuelt

   
Oppdatert: 08.02.2019