Reguleringsmøtet november 2016

På reguleringsmøtet diskuteres reguleringene av ulike fiskerier for 2017. Møtet ble holdt i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen 2. og 3. november.

Mer om hva reguleringsmøtet er

 

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

         

6/2016

Orientering om kvoteforhandlinger med andre land

     

7/2016

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N

8/2016

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i

9/2016

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i

10/2016

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N

11/2016

Regulering av fisket etter uer

a) nasjonalt
b) i Irmingerhavet

12/2016

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark

13/2016

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N°

14/2016

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak

15/2016

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland
b) torsk i NAFO-området

 

16/2016

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann

 

17/2016

Regulering av fisket etter vassild

18/2016

Regulering av fisket etter reker:
a) ved Grønland
b) i Nordsjøen og Skagerrak
c) nord for 62°N

19/2016

Orientering om regulering av fisket etter leppefisk

 

20/2016

Orientering om forsøksfisket etter makrellstørje

 

21/2016

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild

22/2016

Regulering av fisket etter makrell

23/2016

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

24/2016

Forbud mot fiske etter sild i Sognefjorden og Nordfjord

25/2016

Regulering av fisket etter hestmakrell

26/2016

Regulering av fisket etter brisling

27/2016

Regulering av fisket etter kolmule

28/2016

Orientering om fisket etter lodde i Barentshavet

29/2016

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen

 

30/2016

Regulering av fisket etter tobis

31/2016

Regulering av fisket etter øyepål

32/2016

Eventuelt

 
Oppdatert: 25.07.2017