Regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2023

Høringsfrist: 16.01.2023