Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten

Høringsfrist: 16.10.2021