Forskrift om utøvelse av hvalfangst

Høringsfrist: 11.03.2022
Avsender: Fiskeridirektoratet