Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2017

Høringsfrist: 22.11.2016
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsnotat

Utkast til forskrift

Høringsuttalelser

Høringsinstanser

Klima- og miljødepartementet

Utenriksdepartementet

Kystvakten

Norsk Sjømannsforbund

Sjømat Norge

Norsk Sjøoffisersforbund

Norges Sjømatbedrifters Landsforening

Sametinget

WWF Verdens Naturfond

Norges Fiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Nofima

Norges Naturvernforbund

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk forening

Havforskningsinstituttet

Norges Fiskerihøgskole

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Innovasjon Norge

Norges Råfisklag

Fiskekjøpernes Forening

Norges Sjømatråd

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Bivdi (Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon)

Kommunenes Sentralforbund

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune