Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring - forslag om endring av forskrift om kystfiskeappen

Høringsfrist: 23.06.2017
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder Fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland Fylkeskommune
Kystvakten
Mattilsynet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nofima AS
Nordland Fylkes kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges naturvernforbund
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Oppland fylkeskommune
Pelagisk Forening/Pelagisk Servicekontor AS
Region Midt
Region Nord
Region Nordland
Region Sør
Region Vest
Rogaland Fiskesalgslag SA
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sjømat Norge
Skagerakfisk SA
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Taretrålfiskernes Forening