Høring om endringer i landingsforskriften

Høringsfrist: 20.11.2019
Avsender: Fiskeridirektoratet