Sosiale medier

Her finner du føringer for bruk av vår profil på sosiale medier.

Illustrasjon som viser hvordan Fiskeridirektoratets profil brukes i sosiale medier

For et profesjonelt og helhetlig etterlatt inntrykk på våre sosiale medier er det definert føringer for bruk av vår profil på de ulike kanalene; LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram.

Porfilmanual for sosiale medier (pdf, 23.7 MB)

Der er også utviklet maler på diverse typer innlegg i de ulike sosiale mediene. Disse er satt opp i det nettbaserte malverktøyet Canva.

Har du spørsmål om vår profil?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på  .

Oppdatert: 01.12.2022