Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ikoner og illustrasjoner

Våre ikoner og illustrasjoner er laget som strektegninger for et lett og tydelig uttrykk. De kan brukes alene eller som utgangspunkt for mer detaljrike presentasjoner, tekniske tegninger og animasjoner. 

Visningsbilde som viser forkjellen på et ikon og illustrasjon.

Ikonstilen er enkel og stram, med minimalt detaljnivå. Både ikoner og illustrasjoner er laget som strektegninger for et lett og tydelig uttrykk. Strektykkelsen skal også være den samme i alle ikoner.

Illustrasjonstilen gir rom for mer detaljerte og realistiske gjengivelser. Detaljnivået skal fremdeles være redusert slik at illustrasjonen er tydelig, men det er mulighet for mer reelle størrelsesforhold og enkle detaljer som bidrar til å tydeliggjøre motivet. Strektykkelsen skal i utgangspunktet være gjennomgående lik i hele illustrasjonen, men det er også mulig å bruke 1/2 strektykkelse til mindre detaljer der det er naturlig, eks. tau i et garn.

Det er allerede utviklet et stort utvalg ikoner og illustrasjoner. Kontakt Fiskeridirektoratets kommunikasjonsavdeling for å få tilgang.

Tekniske tegninger

Eksempler på tekniske tegninger

Det er utviklet et utvalg tekniske tegninger av fiskeredskap med et høyere detaljnivå, i stil med illustrasjonstilen. Dette utvalget inkluderer bunntrål, dobbeltrål, pelagisk trål, garnlenke, fløytgarn, drivgarn, line, fløytline, vormline, snurpenot, snurrevad, teine og teinelenke.

Her finner du våre tekniske tegninger (flickr)

Animasjoner

Animasjon vist på en pc og mobiltelefon.

Ikon- og illustrasjonstilen brukes også som utgangspunkt for utvikling av diverse animasjoner, for et gjennomgående og helhetlig uttrykk.

Har du spørsmål om vår profil?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på epost:  .

Oppdatert: 13.12.2022