Typografi

Konsekvent bruk av typografi er med på å skape gjenkjennelse og bygger opp en tydelig visuell identitet, som gir et enhetlig og pålitelig inntrykk.

IBM Plex Sans og IBM Plex Serif er Fiskeridirektoratets primære profilfonter. De tilhører en nøytral og vennlig fontfamilie som er lettlest både på trykk og skjerm på grunn av sin store x-høyde.

IMB Plex

Fiskeridirektoratet bruker primært kombinasjonen IBM Plex Sans og IBM Plex Serif Light/Medium eller IBM Plex Sans og IBM Plex Serif Regular/Bold.

Kombinasjonen av fontene kan være Sans i overskrifter og Serif i brødtekst, eller omvendt.

Serif anbefales spesielt på mengdetekst.

Lisensiering: IBM Plex Sans og IBM Plex Serif er Opensource-fonter fra Google og kan lastes ned fritt fra: 

https://fonts.google.com/specimen/IBM+Plex+Sans  
https://fonts.google.com/specimen/IBM+Plex+Serif 

Oppdatert: 28.01.2019