Logo

Fiskeridirektoratets logo ble utviklet av heraldikeren Hallvard Trætteberg og godkjent av Utenriksdepartementet i 1978. 

Logofilene kan lastes ned nederst på denne siden.

Fiskeridirektoratets logo i mørk blå på lys bakgrunn

Logoen har to deler: navnetrekket og et logosymbol.

Logosymbolet består av riksvåpenets krone og en havfrue som vokter over to fisker. Havfruen opptrer som herskerinne over havene, slik hun var i gammelgresk mytologi, som Neptuns ektefelle og dronning. Havfruen er i mange kulturer et symbol for havets liv og fruktbarhet. Den kan symbolisere en kilde til liv og fornyelse, men samtidig være uforutsigbar og sterk, slik som havet selv.

Riksvåpenets krone benyttes i mange offentlige etater og representerer offentlig myndighet, autoritet og statlig tilhørighet.

Logovarianter

Fiskeridirektoratets logovarianter i mørk blå på lys bakgrunn

Det er to hovedvarianter av logoen – venstrestilt og midtstilt. Logovariantene benyttes der det passer best å plassere dem; venstrestilt logo til venstre på flaten, mens midtstilt logo er best ved midtstilling i flaten.

Det er også laget engelske og russiske varianter av logoene.

I tillegg er det utviklet to varianter til spesialbruk – en høyrestilt variant og en venstrestilt logo til ekstra små flater eller sammenhenger der bruk av de øvrige logovariantene byr på utfordringer. Det kan for eksempel gjelde ved skilting av bygg, på båter og flater som har begrenset høyde, som for eksempel på nettsiden. Denne varianten skal ikke brukes i mindre størrelse enn 20 cm bredde i trykk og 1800 px bredde på skjerm. Høyrestilt variant brukes i mindre grad og opptrer hovedsakelig i situasjoner hvor det er et poeng å tydeliggjøre at materiell kommer fra Fiskeridirektoratet, som et kvalitetsstempel, uten at det tar for mye plass. Denne skal plasseres til høyre på flaten.

Logovarianter til spesielle formål
Bruk av disse spesiallogoene må godkjennes av vår kommunikasjonsavdeling.

Logofarger

Fiskeridirektoratet logofarger - mrøk blå for lyse bakgrunner og hvit for bruk på mørke bakgrunner.

Logoen skal brukes i blå versjon på hvite/lyse flater eller hvit (negativ) på blå/ mørke flater. Når det ikke er farger tilgjengelig, brukes hvit versjon på mørke grå flater eller grå versjon på hvite flater.

Hvis logoen skal opptrer som «gjest» på andre merkevarers profil, brukes hvit logo på mørke flater eller blå versjon på lyse flater.

Friområde rundt logoen

Illustrasjon som viser hvor mye luft det skal være rundt Fisekridirektoratets logo.
For å fremstå som en tydelig avsender, skal det være et friområde rundt logoen hvor det ikke skal opptre noen forstyrrende elementer. Denne avstanden mellom logo og andre elementer skal minimum være logosymbolets bredde (x) etter at ønsket størrelse på logo er satt. Derfor vil friområdet variere med logoens størrelse.

Løsrevet navnetrekk og logosymbol

Logosymbolet og navnetrekket kan løsrives fra hverandre og brukes hver for seg. Hvis de blir brukt hver for seg på samme flate, skal de – for å unngå at det oppfattes som en variant av logoen - ikke stå for nært hverandre.
Illustrasjon som viser hvor mye luft det må være mellom logosymbol og navnetrekk om de skal brukes hver for seg

Minimums-avstanden mellom navnetrekk og logosymbol skal utgjøre 2 ganger bredden på navnetrekket (2y).

Nedlastbare filer

 

Har du spørsmål om vår profil?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på epost: