Dekormønster

Fiskeridirektoratet har tre ulike enkle mønstre som kan brukes som bakgrunner.

Tre dekormønstre

Hvert av mønstrene kan brukes i vår primære blåfarge, sort (grått) eller hvitt med liten kontrast.

Hvis det skal plasseres tekst oppå mønsterflaten, kan mønsteret ikke ha for stor kontrast. Anbefalt rasterverdi på mønsteret er da 5 %.

Mønstrene kan også plasseres med svak kontrast oppå bilder.