Dekormønster

Fiskeridirektoratet har tre ulike enkle mønstre som kan brukes som bakgrunner; Garn, rutenett og bølger.

Illustrasjon som viser dekormønstre som kan brukes på mørk og lys bakgrunn.

Hvert av mønstrene er laget i vår primære blåfarge, sort (grått) og hvitt, og kan brukes med liten kontrast på alle bakgrunnsfarger. Hvis det skal plasseres tekst oppå mønsterflaten, kan ikke mønsteret ha for stor kontrast. Anbefalt rasterverdi på mønsteret er da 5%. Mønstrene kan også plasseres med svak kontrast oppå bilder.

Illustrasjon som viser hvordan dekormønstre kan brukes rotert.

For større dynamisk variasjon kan mønstrene roteres opp til 45 grader i til høyre eller venstre.

Bølgeelement

Det er blitt utviklet prinsipp for bruk av blått bølgeelement for å dele opp formatet, og gi et mer levende uttrykk. Bølgeelementet er ikke en fast fil eller form, og tegnes inn unikt for det spesifikke formålet det skal brukes til. Denne typen bølgeelement brukes i vår primære blåfarge, med hvitt bølgemønster med liten kontrast i bakgrunnen. Dette kan f. eks. benyttes dersom en ønsker tekst sammen med/på et bilde, hvor bølgeelementet kan legges på bildet som en bakgrunn til teksten, eller så kan bølgeelementet brukes sammen en av våre støttefarger for å gi et mer fargerikt uttrykk.

Illustrasjon av hvordan bølgeelement kan brukes.
Illustrasjon av hvordan bølgeelement kan brukes.

Har du spørsmål om vår profil?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på epost: