Dokumentariske bilder

For å dokumentere Fiskeridirektoratets virke skal det primært benyttes dokumentariske bilder. Det kan være fra ulike situasjoner i fiskeri- og havbruksnæringen og turist-/fritidsfiske.

Collage av dokumentariske bilder. © Fiskeridirektoratet

Noen av de dokumentariske bildene egner seg godt som bakgrunn for hvit tekst. Da tones bildet ned ved å legge blå primærfarge med 70% transparens oppå bildet. Ellers kan bildene også brukes sammen med bølgeelement.

Til sosiale medier er det også definert egne regler for tekst på dokumentariske bilder. Her brukes vår primære blåfarge på teksten med en hvit tekstbakgrunn. Teksten skrives med vår profilfont IBM Plex Sans Regular, og IBM Plex Sans Bold benyttes for å utheve enkelte tall og ord. Der bakgrunnen er for lys for hvit tekstbakgrunn, benyttes hvit tekst med vår primære blåfarge som tekstbakgrunn. Dette prinsippet brukes hovedsakelig kun til korte, informative budskap på Instagram og Facebook.

3 eksempler på hvordan budskap kan formidles med tekst og bilder.

Bildebibliotek

Tilgang til Fiskeridirektoratets fulle bildebibliotek er passordbeskytta. Det er kun et utvalg bilder som er tilgjengelig for fri ikke-kommersiell bruk mot kreditering. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for å få tilgang.

Har du spørsmål om vår profil?

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på epost: