Personvern på fiskeridir.no, nyhetsbrev og i sosiale media

For å forbetre nettsidene våre, samlar vi inn informasjon om bruksmønsteret til besøkande via Google Analytics. I sosiale media behandlar vi personopplysningar i høve til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Webanalyse og informasjonskapslar

Vi brukar Google Analytics til å analysere bruken av nettsida. I samband med det vert det samla inn IP-adresser, informasjon om bruksmønster, type nettlesar, operativsystem og breibandsleverandør. Alle innsamla data vert anonymiserte, og kan derfor ikkje sporast tilbake til enkeltbrukarar. Bruksmønsteropplysingar vert brukte i aggregert form til analyseformål for å forbetre nettsidene.

Fiskeridirektoratet brukar også informasjonskapslar (cookies) på nettsida. Dette er små tekstfiler som vert plasserte på din datamaskin når du lastar ned ei nettside, og som gjer at nettsida kan hugse handlingane eller preferansane dine over tid. Til dette brukar vi Google Analytics. Du kan velje ikkje å akseptere informasjonskapslar (cookies) ved å endre innstillingane i din nettleser. Besøk nettvett.no for meir informasjon om korleis du administrerer informasjonskapslar.

Behandlingsgrunnlaget er i begge tilfelle GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillet oss å behandle opplysingar som er nødvendige for å ivareta ei rettmessig interesse som veg tyngre enn omsynet til den enkeltes personvern. Den rettmessige interessa er å forbetre tenestene våre.

Nyheitsbrev og abonnement på tenester frå Fiskeridirektoratet

På fiskeridir.no kan du registrere deg med enten mobilnummer eller e-post og få våre nyheitsbrev, eller varsel om nye fiskerimeldingar, j-meldingar, akvakulturforskrifter og kart. Fiskeridirektoratet brukar eksterne leverandørar til å drifte desse tenestene. Det er inngått databehandlaravtalar med tenestetilbydarane. MailMojo er databehandlar for nyheitsbrevet, mens Systor Vest AS er databehandlar for sms-varslinga.

Behandlingsgrunnlaget vårt er ditt samtykke, og du kan når som helst trekke dette tilbake.

Personvern i våre sosiale media kanalar

Fiskeridirektoratet har profilar i følgande sosiale media:

Facebook (Facebook GDPR & Privacy
Instagram (Instagram Data Policy)
Linkedin (Linkedin Privacy Policy
Twitter (Twitter GDPR & Privacy
Youtube (Youtube Policies & Safety

Profilane er oppretta i høve til brukarvilkår hos dei respektive kanalane. For å følge våre profilar krev det brukarkonto i kvar av dei sosiale mediakanalane, og ved å opprette konto og følge våre profilar godtar brukaren kanalens vilkår for bruk. Fiskeridirektoratet føl retningslinjer for kontoadministratorar og behandlar personopplysningar i høve til vilkår for behandling i den enkelte kanal.