Ledige stillingar

Alltid oppdatert oversikt over ledige stillingar i Fiskeridirektoratet.

Registrer deg i søkerdatabase

Alle som søkjer jobb i Fiskeridirektoratet må registrere seg i søkjardatabasen.

Du kan registrere din CV i rekrutteringsløysinga.

Er du allereie registrert som brukar kan du logge deg inn for å gjere endringar i CV.

Registrer/oppdater din CV (jobbnorge.no)

Interne søkjarar skal søke ledige stillingar via Fiskeridirektoratets intranett.