Min side

Min side er en sikker kommunikasjonskanal. Når du logger inn, får du tilgang til ulike tjenester og skjema fra Fiskeridirektoratet. 

Hvem kan bruke Min side?

Alle som har en rolle i Altinn på vegne av virksomheten kan se informasjon eller sende inn skjema for virksomheten til Fiskeridirektoratet. 

Det er den ansvarlige i virksomheten som tildeler roller. Du må derfor spørre denne personen om du kan få en slik rolle. Rollen «Utfyller/innsender» er tilstrekkelig for å kunne bruke Min side. For akvakultursøknad vil det være tilstrekkelig å ha tilgang til enkelttjenesten "Akvakultursøknad".

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no) 

Privatpersoner kan også logge inn på Min side og registrere seg for hummerfiske.   

Tjenester på Min side

På Min side kan du:

 • Melde rømming og gjenfangst
 • Se registrert informasjon om selskapet
 • Se innleverte miljørapporter
 • Kontrollere og sende inn B-undersøkelser
 • Se innleverte biomasserapporter
 • Levere akvakultursøknad
 • Sende inn skjema

På Min side kan du:

 • Se informasjon om fartøy
 • Se dispensasjoner
 • Se kvotestatus for NVG-Sild
 • Se ERS-meldinger
 • Se resultat fra fangstprøver levert til HI
 • Sende inn skjema

På Min side kan du:

 • Registrere turistfiskebedriften
 • Endre opplysninger om din bedrift
 • Deaktivere bedriften

Viktig informasjon om registrering av turistfiskebedrift 

På Min side kan du:

 • Registrere deg for hummerfiske