Min side

Hvem kan bruke Min side?

Alle kan logge inn på Min side og registrere seg som hummerfisker, men for å se informasjon eller sende inn skjema på vegne av et selskap må du være tildelt en rolle i Altinn på vegne av selskapet.

Trinn for trinn: Hvordan tildele roller i Altinn

Akvakultur

På Min side kan du:

 • Melde rømming
 • Melde gjenfangst
 • Se registrert informasjon om selskapet
 • Se innleverte miljørapporter
 • Se innleverte biomasserapporter
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min  si de

Yrkesfiske

På Min side kan du:

 • Se informasjon om fartøy
 • Se dispensasjoner
 • Se kvotestatus for NVG-Sild
 • Se ERS
 • Se resultat fra fangstprøver levert til HI
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Turistfiske

På Min side kan du:

 • Registrere turistfiskebedriften
 • Deaktivere bedriften
 • Se registrert fangst
 • Legge til fangst
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

 • Les før registrering: 

Viktig informasjon om registrering av turistfiskebedrift 

Fritidsfiske

På Min side kan du:

 • Registrere deg for hummerfiske

Logg inn på Min side

Oppdatert: 13.01.2020