Oppbevaring av hummar i sjøen

Det er lov å oppbevare hummar i sjøen i desember, og sjølvsagt i oktober og november. Men dersom oppbevaringa i desember skjer frå og med Sogn og Fjordane til grensa mot Sverige skal det sendast melding til Fiskeridirektoratet, fordi hummaren er freda i desember i dette området.

Registreringsskjema

Elektronisk skjema for oppbevaring av hummar i sjø

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Sjå rettleiar til kartløysinga i skjema i høgre marg.

Oppdatert: 11.11.2019