Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rapportering av faststående redskap

Den som fisker med faststående redskap skal sende informasjon om dette til Kystvakten. Det gjelder både ervervsmessig fiske og fritidsfiske. Dette følger av forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 25.

Omfatter det deg?

Rapporteringsplikten omfatter følgende fiskerier:

  • Fiske med faststående redskap utenfor fjordlinjene nord for 62⁰N. Gjelder også fiske med fløytline.
  • Fiske etter blåkveite med garn nord for 62⁰N.
  • Fiske med faststående redskap utenfor grunnlinjene sør for 62⁰N. Gjelder også fiske med fløytline. Rapporteringsplikten gjelder ikke ved fiske på strekningen fra Skagen fyr til Tistlarna fyr (Skagerrak).
  • Fiske med teiner etter kongekrabbe.
  • Fiske etter breiflabb med garn og line
  • Fiske etter kveite med garn og line

 

Hva skal rapporteres?

  • Angivelse av hvor redskap settes ut (lokalisering).
  • Oppdatert informasjon om lokalisering minst en gang hver 14. dag.
  • Fjerning av redskap ved avslutning av fisket.

 

Hvordan skal det rapporteres?

Meldingene sendes til Barentswatch. Fremgangsmåten er forklart her:

FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere (barentswatch.no)

Oppdatert: 21.04.2023