Minstemål og maksmål

Hummar som er mindre enn 25 centimeter lang må du setje ut att i sjøen.

På Skagerrakkysten, frå grensa mot Sverige til og med Agder fylke, er det innført eit maksimalmål for hummar på 32 cm totallengde.

Kart over området der det er innført maksimalmål (Fiskeridirektoratets kartløsning)

Sjå film om korleis måle hummar 

For å finne totallengde måler du hummaren frå spissen av pannehornet, til den bakre kant av midtre svømmelapp.