Minstemål og maksmål

Hummar som er mindre enn 25 centimeter lang må du setje ut att i sjøen.

Frå grensa mot Sverige til og med Agder fylke, er det innført eit maksimalmål for hummar på 32 cm totallengde - det vil seie at du også må sleppe ut att hummer som er større enn 32 cm.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten har no innført sams måling av hummar. Ved kontrollmåling utført av Fiskeridirektoratet eller Kystvakten blir hummaren lagt på ryggen på eit målebrett og strekt ut. Lengden blir målt frå pannehornet til enden av midterste svømmelapp utan bust.

Kart over området der det er innført maksimalmål (Fiskeridirektoratets kartløsning)