Minstemål og maksmål

Hummar som er mindre enn 25 centimeter lang må du setje ut att i sjøen.

På Skagerrakkysten, avgrensa mot vest av ei rett linje frå Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensa mot Sverige, er det innført eit maksimalmål for hummar på 32 cm totallengde.

For å finne totallengde måler du hummaren frå spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp.

Kart over området der det er innført maksimalmål (Fiskeridirektoratets kartløsning)