Minstemål og maksmål

Hummar som er mindre enn 25 centimeter lang må du setje ut att i sjøen.

På Skagerrakkysten, frå grensa mot Sverige til og med Agder fylke, er det innført eit maksimalmål for hummar på 32 cm totallengde.

For å finne totallengde måler du hummaren frå spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp.

Måling av hummer fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp. Foto: © Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet.
Måling av hummer fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midtre svømmelapp.

Kart over området der det er innført maksimalmål (Fiskeridirektoratets kartløsning)