Høringer - areal og miljø

Høring om regulering av jakt på kystsel i 2014

Høringsfrist: 09.12.2013

Høringsstatus: Ferdig behandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet