Høringer

Høring om kvalitetsnorm for villaks

Høringsfrist: 01.03.2013

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Miljøverndepartementet

Høring om regulering av jakt på kysel i 2013

Høringsfrist: 14.12.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om deltakelse og regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2013

Høringsfrist: 08.01.2013

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring: tilleggshøring om regulering av fisket etter kveite og breiflabb

Høringsfrist: 29.11.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om regulering av fisket etter kveite og breiflabb

Høringsfrist: 09.11.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring om forslag til forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppa sitt fiske for 2013 (deltakarforskrifta)

Høringsfrist: 10.10.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring av forslag om krav til merking av hummer som omsettes

Høringsfrist: 22.08.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Høringsfrist: 11.05.2012

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Olje- og energidepartementet

Høring om forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2012-2013

Høringsfrist: 10.10.2011

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet