Høringer

Høring om regulering av leppefisk i 2015

Høringsfrist: 02.02.2015

Høringsstatus: Ferdig behandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet