Opptak av webinarer om rømmingssikkerhet

Fiskeridirektoratet arrangerer årlig webinar om rømmingssikkerhet. Tematikken varierer ut fra hva som er aktuelt det enkelte året.

2024

Årets tema var rømmingssikkerhet ved arbeidsoperasjoner. 

Se opptaket av webinaret her: 

Webinar om rømmingssikkerhet 2024: Arbeidsoperasjoner (rec.vc)

2023

Årets tema var «Rømmingsåret 2023».

Se opptak av webinaret her:

Webinar rømmingssikkerhet 2023: Rømmingsåret 2023 (rec.vc)

2022

Årets tema var maskeopning og størrelse på smolt.

Se opptak av webinaret her:

Webinar rømmingssikkerhet 2022: Maskeopning og smolt (rec.vc)

Oppdatert: 20.02.2024