Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tau festet rundt stavtau på opplinet not ble oversett da bunnring ble senket

Opplinet not som sikres med tau rundt stavtau og blir festa på handlisten til flyteringen, har i noen tilfeller blitt oversett når bunnring/lodd senkes. Dette har ført til at tauet river med seg masker og forårsaket hull i not.

Hva skjedde

I forbindelse med en avlusingsoperasjon blir to merder klargjort for behandling. Bunnring ble hevet halveis opp og noten ble linet opp. Opplinet not ble sikret med tau med en stoppstikk rundt stavtau  (se bildet). Enden på tauet ble festet rundt handlist på merden.

Stoppstikk rundt stavtau
Bildet illustrerer stoppstikket som ble brukt rundt stavtau. Foto: Virksomheten

På grunn av tekniske problemer med utstyr, stanses arbeidsoperasjonen for dagen.

Dagen etter øker vinden betraktelig og det blir besluttet å senke notlin og bunnring på de klargjorte merdene. Notposene blir ikke inspisert etter senking og på grunn av værforholdene så blir det besluttet å forlate anlegget.

Avlusingsoperasjonen påbegynner igjen tre dager etter, og det blir da oppdaget at det er hull i noten.

Sannsynlig årsak

I dette tilfellet ble det ikke oppfattet at ikke alle tau var blitt fjernet. Når bunnring ble senket, så har stoppstikket revet med seg masker i noten slik at det ble hull.

Hva ble gjort

I etterkant av hendelsen har selskapet gjennomgått sin risikovurdering med hensyn på rømming.

Det er blitt utarbeidet sjekkliste for risikoreduserende tiltak samt oppdatering av rutiner for å sikre god kommunikasjon.

Læring

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Aktuelle lov- og forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften § 37 første og annet ledd

IK-akvakultur § 4 jf. § 5 tredje ledd bokstav f)

 

Oppdatert: 08.12.2021