Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Sterk strøm førte til at notposen ble løftet opp mot overflaten og kom i kontakt med sjakkel i hanefot

I forbindelse med flytting av fisk internt på en lokalitet ved hjelp av brønnbåt, oppsto det en hendelse.

Ansatte hadde fjernet senterloddet og notspissen ble løftet opp med kran. Perlebandet ble dradd for å trenge fisken mot brønnbåten. Når perlebandet passerte midten av noten, ble kranløftet senket langsomt og tyngden av noten bak perlebandet førte til at noten ble opplinet. Det ble utfordringer med sterk straum som gjorde at det ble vanskelig å trekke perlebandet. Den sterke straumen løftet noten opp mot overflaten der brønnbåten lå fortøyd. Det oppsto kontakt mellom notlin og sjakkel i hanefot (Fig.1) Dette medførte at det ble revet hull i notlinet. Hendelsen ble oppdaget mens det skjedde og ansatte brukte en håv til å dekke hullet med samtidig som det ble linet opp til overflaten og sydd sammen. Det ble satt ut gjenfangstgarn, men det ble ikke gjenfanget fisk.

I etterkant av hendelsen har selskapet utført risikovurdering ved bruk av sjakkel i hanefotinnfesting samt oppdatert sine prosedyrer. Videre sikret selskapet at avvik ved produkter eller tjenester blir varslet leverandør og Fiskeridirektoratet.

Oppdretter har meldt inn at det rømte 15 fisk på rundt 3 kg.

 

Figur 1: Kontaktpunkt mellom notposen og sjakkel i hanefot. (Skisse: selskapet)
Figur 1: Kontaktpunkt mellom notposen og sjakkel i hanefot. (Skisse: selskapet)

 

Sannsynlig årsak

Sjakkel var plassert 2,5 meter ut på hanefot fra merd. Sjakkel ble montert på hanefoten for lettere å kunne skifte ut stropp som utgjør innfestingen til merden.

Figur 2 : Iilustrasjonsbilde: hanefotinnfesting med stropp, masterlink og sjakkel.
Figur 2 : Iilustrasjonsbilde: hanefotinnfesting med stropp, masterlink og sjakkel.

 

Den direkte årsaken til hull i notposen er kontakt med sjakkel i hanefoten. Den sterke strømmen løftet noten opp mot overflaten og medvirket til at det oppsto kontakt mellom not og sjakkel.

Læring

Denne hendelsen viser at det under gitte forutsetninger kan oppstå kontakt mellom not og sjakkel i hanefot.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

I anleggssertifikatets gyldighetsperiode er det virksomhetens ansvar å sikre at utstyr som inngår i anlegget er montert riktig sammen og tilpasset hverandre i samsvar med kravene.

Som et viktig rømningsforebyggende tiltak er både produkt- og tjenesteleverandører og innehavere av akvakulturtillatelser pålagt en plikt til å melde fra om – og til å følge opp – produkt- og tjenesteavvik som kan representere en rømningsfare.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven §12 Krav til vare-og tjenesteprodusenter, innretning, utstyr mv. (lovdata.no)

Forskrift om IK-Akvakultur § 4 Plikt til internkontroll (lovdata.no)

Forskrift om IK-Akvakultur § 5 Internkontrollens innhold (lovdata.no)

NYTEK-forskriften § 23 Plikt til å iverksette tiltak ved avvik, varslingsplikt mv. (lovdata.no)

NYTEK-forskriften § 30 Montering og tilpasning (lovdata.no)

NYTEK-forskriften § 31 Bruk og vedlikehold (lovdataa.no)

Oppdatert: 06.11.2020