Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rømmingshendelse i forbindelse med dødfiskopptak

Grunnet svært kald sjø i en periode hadde fisken i merden trukket ned i dypere vannmasser og ned mot dødfiskpumpen i bunnen av nota.

Det var lite dødfisk i anlegget og «dødfiskstampen» var tilpasset lite mengde dødfisk (Figur 1). Under opptak av dødfisk, og i det operatøren var i ferd med å avslutte pumpingen, kom det plutselig en del levende fisk ut av transportslangen. Mengden var såpass stor at «dødfiskstampen» ikke rommet all fisken, og fisken havnet derfor på båtdekket og videre ut i sjøen.

Erfaringsbilde-liten-dødfiskstamp.png
Figur 1: « Dødfiskstampen» som ble brukt var tilpasset en liten mengde dødfisk, og var ikke egnet da det plutselig kom levende fisk ut av transportslangen. Foto: © Fiskeridirektoratet

Sannsynlig årsak

På grunn av svært kaldt overflatevann hadde fisken trukket dypere ned i varmere sjikt i noten og ned mot dødfiskpumpen i bunnen av notposen. På slutten av dødfiskpumpingen har noen av de levende fiskene blitt med i dragsuget opp gjennom transportslangen.

Virksomheten hadde ikke risikovurdert at mengder med levende fisk kunne komme opp med transportslangen. «Prosedyre for opptak og håndtering av dødfisk og svimere» sa heller ingenting i forhold til denne risikoen, da ingen hadde forutsatt at noe slikt som dette kunne skje.

Hva ble gjort

Virksomheten oppdaterte sin risikovurdering i forhold til bruk av dødfiskpumpen samt prosedyren «Opptak og håndtering av dødfisk og svimere». Hendelsen ble gjennomgått på lokaliteten og med ledelsen på regionnivå,  videre ble hendelsen tatt opp av lokalitetsledere på uke møte og distribuert hendelsen internt i selskapet via e-post som læring.

Virksomheten anskaffet, installert og tok i bruk større dødfisk kar/oppsamler (Figur 2)

Før opptak av dødfisk blir det gjennomført inspeksjon av dødfiskpumpen med kamera, der mengde dødfisk og den levende fiskens plassering undersøkes. I tilfeller med levende fisk nær dødfiskpumpen, skal pumping utføres kontrollert og varsomt. Fôringsansvarlig skal følge med på kamera underveis i operasjonen og skal ha kommunikasjon med driftstekniker.

Erfaringsbilde-dødfiskopptak-nytt-større-kar.png
Figur 2: Virksomheten tok i bruk et større kar til oppsamling av dødfisk. Foto: © Fiskeridirektoratet

Læring

Kar til oppsamling av dødfisk under dødfiskopptak skal være tilpasset fiskestørrelsen og mengde fisk.

Det er viktig å kontrollere dødfiskpumpen med kamera under dødfiskopptak samt at det er god kommunikasjon mellom operatøren på merdkanten og operatøren som styrer kamera på forsentralen.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

IK-Akvakultur § 5 tredje ledd bokstav f) 

Akvakulturdriftsforskriften § 37 andre ledd 

Oppdatert: 16.09.2021